Valitse sivu

"logo"Valtioneuvosto on päättänyt purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Takaisin lähiopetukseen siirrytään 14.5.2020 alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Välttämätöntä perustetta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitustoimille nykymuodossaan ei ole enää 13.5.2020 jälkeen. Soveltamisasetuksen päätyttyä päiväkotien osalta Valtioneuvoston suositus lasten kotona hoitamisesta päättyy ja perusopetus jatkuu lukujärjestysten mukaisesti torstaista 14.5.2020 alkaen. Koulukuljetukset toteutetaan olemassa olevien ja aiemmin voimassaolleiden aikataulujen ja reittien mukaisesti 14.5.2020 alkaen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat laatineet ohjeet järjestelyistä, joita noudattaen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen voidaan palata. Tilanne edellyttää varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjältä korostettua turvallisuudesta huolehtimista. Se tarkoittaa, että toiminnassa vältetään tarpeettomia fyysisiä kontakteja ja järjestetään toiminta- ja opetustilat niin, että niissä on normaalia enemmän väljyyttä sekä huolehditaan tehostetusti hygieniasta. Näitä edellytettyjä tavoitteita toteutetaan niin hyvin kuin se olosuhteet huomioiden on mahdollista.

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen osalta opetusryhmät pidetään erillään ja siirtymissä noudatetaan turvaetäisyyksiä koko toiminta-/koulupäivän ajan. Väljyyttä toteutetaan siirtämällä tarvittava määrä varhaiskasvatuksesta ja opetuksesta toteutettavaksi väliaikaisissa opetustiloissa tai ulkona. Välitunnit toteutetaan opetusryhmäkohtaisina vuoroina. Ruokailut toteutetaan opetustiloissa kertakäyttöastioista. Vuosiluokkien 0-4 oppilaat syövät opetustilaan kuljetetun oppilaskohtaisen annosateriansa. Vuosiluokkien 5-9 oppilaat noutavat ateriansa ruokalasta opetusryhmänsä ateriannoutovuorolla ja ruokailevat opetustilassaan. Koulukuljetukset tullaan järjestämään Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä tämän viikon aikana saatavan ohjeistuksen mukaisesti.

Terveysviranomaisten näkemyksen mukaan lähiopetuksen ja normaalin varhaiskasvatustoiminnan jatkaminen on turvallista lapsille, nuorille ja henkilöstölle. Soveltamisasetuksen voimassaolon päätyttyä astuvat voimaan normaalit läsnä- ja poissaolosäädökset. Sairaana ei edelleenkään tulla päivähoitoon tai kouluun.

Niiden huoltajien, jotka aikovat hoitaa lapsensa kotona toukokuun loppuun tai 30.6.2020 asti, tulee ilmoittaa lapsen poissaolo varhaiskasvatuksen sähköisen järjestelmän TietoEdun kautta 7.5.2020 klo 16.00 mennessä. Varhaiskasvatuksen kesäpäivystyksen osalta 1.-31.7.2020 läsnä- ja poissaoloajat ilmoitetaan asiasta aiemmin annetun ohjeen mukaisesti.

Esi- ja perusopetuksen osalta esimerkiksi sairaus, tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon. Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon henkilön tilanteesta.

Niiden huoltajien, joiden lapsi ei riskiryhmään kuuluvana tai perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisen takia pysty osallistumaan lähiopetukseen 14.-30.5.2020 tai jotka aikovat hoitaa lapsensa opetuksen kotona (kotiopetus) toukokuun loppuun saakka, tulee tehdä asiasta ilmoitus rehtorille tai varhaiskasvatuksen johtajalle (esioppilaat) Wilman välityksellä 7.5.2020 klo 16.00 mennessä.

Edellä mainitulla varmistamme sen, että voimme ottaa huomioon mahdolliset asiakasmäärämuutokset käytännön varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetusjärjestelyjen toteuttamisessa.

Tänä keväänä ei järjestetä toiminta- tai lukuvuoden päättäjäisjuhlia.

Lisätietoja:
Petri Käkönen, sivistysjohtaja, 044 770 2130, petri.kakonen(a)karkola.fi
Anneli Luostarinen, rehtori, 044 770 2134, anneli.luostarinen(a)karkola.fi
Kaija Lindén, varhaiskasvatuksen johtaja, 044 770 2100, kaija.linden(a)karkola.fi