Valitse sivu
 • "allekirjoitus"Kunnanhallituksen edustajaksi tekniseen lautakuntaan valittiin Miia Salminen, varalla Riikka Karjalainen.
 • Myönnettiin elinvoimasuunnittelijalle 5000 euron päätöksentekovaltuus.
 • Muutettiin teknisen lautakunnan päätöstä vastaamaan säädöksiä.
 • Annettiin lausunto MAL-sopimuksen luonnoksesta.
 • Nimettiin edustajiksi Koulutuskeskus Salpauksen yhtymäkokoukseen Reijo Päivärinta, varalla Mari Tommiska ja Seppo Eerola, varalla Eero Lepola.
 • Hyväksyttiin suunnitelma järjestää valtuustoseminaari 11.5.
 • Hyväksyttiin alennus tonttien hinnoittelussa.
 • Valittiin Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n hallituksen jäseneksi Riitta Ahokas.

Keskusteltiin

 • kunnan toimintasuunnitelmista poikkeustilanteeseen liittyen
 • yhteistoimintaneuvottelujen tilanteesta
 • koulurakentamisen edistymisestä

Merkittiin tiedoksi

 • tehdyt aloitteet ja niihin kohdistuneet toimenpiteet
 • hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa
 • perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintakertomus
 • ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön toimintakertomus
 • saapuneet kirjeet
 • päätöspöytäkirjat
 • pormestarin katsaus

Markku Koskinen