Valitse sivu

"chat"Kärkölän kunta jatkaa työtä nuorten parissa poikkeusoloista huolimatta aluehallintoviraston suositusten mukaisesti. Toiminnassa on siirrytty lähikontaktista läsnäoloon sekä nuoren yksilölliseen tukemiseen ja avoimeen toimintaan digitaalisen nuorisotyön keinoin verkossa. Toiminnan lähtökohtana on edelleen kasvun tukeminen. Nuorisotyö pyrkii läsnäolollaan vaikuttamaan positiivisesti ja kannustavasti nuorten asenteisiin ja tarjoamaan tukea poikkeusolojen aikaisessa arkisessa aherruksessa.

Nuorisotyöntekijöitä tavoittaa puhelimitse ja sähköpostitse sekä laajasti verkossa eri kanavilla, kuten Facebookissa, Instagramissa, Snapchatissä sekä Whatsapissa. Yhteystiedot löytyvät jutun lopusta. Verkossa on tarjolla tukea ja jutteluseuraa sekä aktivoivaa vapaa-ajan tekemistä erilaisten kilpailuiden, visojen ja haasteiden merkeissä. Esimerkkinä hiljattain Instagramissa järjestetyt luontokuva- ja Kerää askeleita- kilpailut, joilla pyritään innostamaan nuoria ulkoilemaan etäopiskelun jälkeen. Lisäksi kunnan nuorisotyöntekijät kohtaavat nuoria ”Onks tää normaalia?”-chatissa yhdessä muiden Päijät-Hämeen alueella toimivien ammattilaisten kanssa.

Discord-alustalla järjestetään verkkonuokkua, jossa nuoret pystyvät kommunikoimaan sekä puhe- että tekstikanavalla toistensa ja ohjaajien kanssa. Keskustelun lisäksi nuoret voivat osallistua alustalla ohjattuun toimintaan, kuten tietokilpailuihin. Myös pelitoimintaa käynnistellään yhdessä nuorten kanssa. Nuorten osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet ovat tärkeä osa tehtävää työtä myös verkossa. Nuoria kannustetaan osallistumaan toiminnan suunnitteluun, jotta toiminta olisi nuorten näköistä ja nuoria kiinnostavaa.

Digitaalisen nuorisotyön lisäksi nuorisotyöntekijät jalkautuvat nuorten suosimille kokoontumispaikoille. Jalkautuminen on ohjauksellista ja opastavaa. Nuoria kannustetaan noudattamaan annettuja suosituksia ja nuorisotyöntekijät toimivat esimerkkeinä.

Kärkölän nuorten työpajan henkilökunnan ohjauspalvelut ovat pajanuorten käytettävissä arkipäivisin puhelimitse, WhatsAppilla ja sovittaessa verkkopohjaisesti. Akuuteissa tilanteissa ohjausta voi saada myös henkilökohtaisissa tapaamisissa THL:n ohjeiden rajoissa. Kärköläläiset, alle 30-vuotiaat nuoret voivat ottaa opintoihin ja työelämään liittyvissä kysymyksissä yhteyttä pajalle, vaikka eivät pajan toimenpiteissä vielä mukana olisikaan. Uusia sopimuksia pajatoimintaan tehdään kuitenkin vasta poikkeustilanteen päätyttyä.

Myös etsivää nuorisotyötä jatketaan vaihtoehtoisilla tavoilla. Etsivän nuorisotyön asiakkaille on saatavilla ohjauspalveluita ja neuvontaa samaan tapaan kuin ennenkin, ainoastaan kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset on tällä hetkellä rajattu koskemaan akuutteja asioita. Etsivä nuorisotyöntekijä on aktiivisesti yhteydessä nuoriin puhelimitse, tekstareilla sekä erilaisissa sähköisissä kanavissa. Monialaisiin yhteistyötapaamisiin mennään yhdessä nuorten kanssa edelleen tarvittaessa.

Pääsiäisen jälkeen, 14.4. alkaen, otetaan nuorisopalveluissa käyttöön päivystyspuhelin, johon nuorisotyöntekijät toivovat lasten, nuorten tai heidän vanhempiensa ottavan yhteyttä lapsia ja nuoria askarruttavissa asioissa. Päivystyspuhelin on avoinna ma-la klo 14-21, pois lukien pe 1.5.2020.

Ota rohkeasti yhteyttä:

Päivystyspuhelin 044 077 2037 (vain puhelut, ei tekstiviestejä). Avoinna ma-la klo 14-21.

Nuoriso-ohjaajat

Erno Lampinen
Puhelin/Whatsapp:
044 770 2170

Facebook:
Erno Lampinen
Kärkölän Nuorisotoimi

Instagram: ernolampinen

Snapchat: Nuokku Erno

Discord: Nuokku.Erno#8504

Elisa Brusila
Puhelin/Whatsapp:
044 770 2171

Facebook:
Elisa Brusila
Kärkölän Nuorisotoimi

Instagram: elisabrusila

Snapchat: elisabrusila

Discord: NuokkuElisa#9671

Nina Nevalainen
Puhelin/Whatsapp:
044 770 2031

Facebook:
Nuorisotyöntekijä
Nina Nevalainen

Discord: Nuokku Nina#0428

Etsivä nuorisotyö

Nuorten työpaja

Sanna Nevalainen
Puhelin/Whatsapp:
044 770 2173

Facebook:
Etsivä Nuorisotyöntekijä
Sanna Nevalainen

Sähköposti:
sanna.nevalainen(a)karkola.fi

Alli Mäntymäki
Puhelin/WhatsApp:
044 770 2123

Facebook:
Nuorten Työpaja Kärkölä

Instagram: tyopaja_karkola

Mira Jääskeläinen
Puhelin/Whatsapp:
044 770 2124

Facebook:
Mira Kärkölän Nuorten Työpaja