Valitse sivu

"yhdessä"Kärkölän kunta on aloittanut yhteistyön valtakunnallisen Ratkaistaan yhdessä! -hankkeen kanssa. Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja koulujen sisäilmasta oireilevien lasten ja heidän perheidensä tueksi. STEA-avustuksella toimivaa hanketta toteuttavat yhteistyössä Hengitysliitto ry, Homepakolaiset ry ja Suomen Vanhempainliitto ry. Yhteistyö on alkanut helmikuun 2020 alussa ja jatkuu loppuvuoteen.

Keinoja sisäilmasta oireilevien lasten tukemiseen

Koulun sisäilmasta oireilu voi vaikuttaa lapsen terveyden lisäksi hänen muuhun hyvinvointiinsa. Esimerkiksi jatkuvat sairauspoissaolot vaikuttavat oppimiseen ja kaverisuhteisiin. Myös harrastuksiin osallistuminen voi vaikeutua. Koska sisäilmasta oireilun vaikutukset näkyvät monella elämän osa-alueella, on ratkaisujakin etsittävä eri näkökulmista. Ratkaistaan yhdessä -hankkeen näkökulmina ovat lasten koulunkäynnin, kaverisuhteiden ja hyvinvoinnin tukeminen sekä koko perheen tarpeiden huomioiminen.

Alkuhaastattelut ja ratkaisutyöpajat

Ratkaistaan yhdessä! -hanke käynnistyy kuntalaisten tarpeita ja toiveita kartoittavalla alkuhaastatteluilla. Hankkeen suunnittelija Ida Rannisto haastattelee lasten vanhempia, koulujen henkilökuntaa ja kunnan työntekijöitä.

Haastattelukierroksen jälkeen hanke järjestää ratkaisutyöpajoja eri aiheista. Työpajoihin kutsutaan keskustelemaan sekä lasten vanhempia että koulujen ja kunnan työntekijöitä. Ratkaisutyöpajoissa ei käsitellä yksittäisten ihmisten asioita, vaan tavoitteena on luoda hyviä toimintatapoja erilaisiin tilanteisiin, kuten sisäilmasta oireilevien lasten koulunkäynnin järjestämiseen, sisäilma-asioista viestimiseen sekä kodin ja koulun yhteistyön vahvistamiseen.

Luentotilaisuudet, vertaistuki ja virkistystoiminta

Ratkaisutyöpajatoiminnan rinnalla Ratkaistaan yhdessä! -hanke järjestää vanhemmille heidän toiveidensa pohjalta keskustelumahdollisuuksia ja luentoja. Hankkeessa on myös mahdollisuus järjestää erilaista vertais- ja virkistystoimintaa lapsille ja vanhemmille.

Lisätietoa koko hankkeesta.

Lisätietoja:
Ratkaistaan yhdessä! -hankkeen yhteyshenkilö, Pohjois-Suomen suunnittelija Ida Rannisto, ida.rannisto(a)hengitysliitto.fi, p. 044 407 7058.
Kärkölän kunta, sivistysjohtaja Petri Käkönen, 044 770 2130.