Valitse sivu

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) järjestää asumisen seka- ja energia-jätteiden tyhjennykset ja kuljetukset urakkakohtaisesti kilpailutettuina toimialueellaan Kärkölässä, Sysmän ja Heinolan haja-asutusalueella sekä Orimattilan Artjärvellä.

Kuljetusasiakkailta kysyttiin asiakastyytyväisyydestä sysmäläisiä lukuun ottamatta viime vuoden loppupuolella. Sysmä jäi pois kyselyn piiristä, sillä siellä jätekuljetusten asiakaspalvelua hoitaa vielä 31.3.2020 saakka kilpailutettu kuljetusurakoitsija.

Kyselyyn vastanneet asiakkaat olivat hyvin tyytyväisiä Päijät-Hämeen Jätehuollon jätekuljetusten toimivuuteen, jäteastioiden tyhjennysvälien sopimuksenmukaisuuteen, laskujen oikeellisuuteen, jäteauton kuljettajan ystävällisyyteen ja avuliaisuuteen sekä asiakaspalvelun ystävällisyyteen ja palvelualttiuteen. Kaikissa näissä tyytyväisyyttä kuvaavissa osatekijöissä vastaajat antoivat arvosanaksi vähintään 4. (Asteikko 1-5, 1= täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä). Vastaavasti samoja asioita pidettiin myös hyvin tärkeinä.

Vastaajista 49 % edusti vakituista asumista ja 51 % oli kesäasukkaita. Kyselyn vastausprosentti oli 32. 65 %:lla vastaajista kiinteistökohtainen jätehuolto oli järjestetty jäteastioilla omassa pihassa. Yhteisiä jäteastioita (jätekimppa) naapurin tai tiekunnan kanssa käytti vastaajista 17 %.

www.phj.fi