Valitse sivu

nyt ja tulevaisuudessa

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hankejohtaja Ismo Rautiainen ja lääkäri Niko Korpi kertoivat maanantaina 10.2.2020 Kärkölässä kuntalaisille sote-keskusten tulevaisuudesta sekä kuntayhtymän ja yksityisen toimijan yhteistyömallista. Hankinta on tällä hetkellä valmistelussa ja lähempänä päätöksentekohetkeä PHHYHY järjestää kuntalaistilaisuuden. Päätös tehdään keväällä.

Lähtökohta:

 • Väestön palvelutarve kasvaa.
 • Kunnilla tarve kustannuskehityksen hillitsemiseen.
 • Hallitusohjelman hoitotakuu kiristynee 7 vuorokauteen.
 • Valtakunnallisen sote-valmistelun ytimessä peruspalveluiden vahvistaminen: avun saanti yhdellä yhteydenotolla, palveluiden integrointi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, sote-keskusten kehittäminen.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilanne Päijät-Hämeessä

 • Hoitoon pääsyssä parantamisen varaa.
 • Digitaalisissa palveluissa parantamisen varaa.
 • Lääkäreiden ja muiden asiantuntijoiden rekrytoinnissa merkittäviä pitkäkestoisia haasteita.
 • Pirstaleinen järjestelmä; omaa toimintaa ja sopimustoimintaa kilpailutettuna.
 • Kuntayhtymän alueella merkittävä osa palvelutuotannosta (n. 50 %) on ollut ulkoistettua jo 15 vuoden ajan.
 • Aikoinaan väliaikaiseksi tarkoitettu ulkoistaminen on jäänyt pysyväksi tavaksi toimia, mikä ei tue pitkäjänteistä alueellista kehittämistä.

Yhteistyömallin tavoitteet:

 • Nykyistä edullisemmat kustannukset.
 • Riittävän hyvä saavutettavuus.
 • Teknistä tehokkuutta sekä satunnaiskävijöille että kiireellistä hoitoa tarvitseville.
 • Integroituja, saumattomia palveluita paljon palveluita tarvitseville.

Juridiikan näkökulmasta yhteistyömalli on perustuslain mukainen, järjestämisestä on säädetty substanssilainsäädännöllä. Ulkoistamista säännellään ns. rajoittamislailla: mahdollisuus irtisanoa yhteistyösopimus, jos olosuhteet ovat sellaiset, ettei toteuma vastaa tilausta ja irtisanominen astuu voimaan heti. Erikoissairaanhoito säilyy kuntayhtymän itse tuottamana kokonaisuutena, mutta palveluja tuotetaan tarvittavassa määrin sote-keskusten yhteydessä. Järjestämisvastuu säilyy siellä missä vastuu lain mukaan on eli kunnilla, jos ne eivät ole siirtäneet vastuuta kuntayhtymille. Ismo Rautakorpi painotti, että kyseessä ei ole kokonaisulkoistus. Käytössä on käänteinen hankinta. Käänteisessä hankinnassa kuntayhtymä määrittelee hankinnan arvon, palveluntuottajat kilpailevat laatutavoitteissa; rakennetaan hyvin kattava palvelusanktiojärjestelmä, jolla tuottajaa ohjataan.

Malliin siirrytään vaiheittain ja vuoden 2022 loppuun mennessä ollaan maakunnallisessa kokonaisuudessa. PHHYKY viestii sote-keskusten kehittämisestä ja hankinnasta. Sote-keskushankinta on osa laajempaa muutosohjelmaa, jossa kehitetään palveluita. Hykyn viestinnässä huomioidaan niin asukkaat, henkilöstö, päättäjät kuin media.

Palveluverkkouudistus

Palveluverkkopäätös muuttaa nykyiset terveyskeskukset sote-keskuksiksi. Palveluverkko tulee annettuna; Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallituksen päätös palveluverkkouudistuksesta. Päijät-Hämeessä on jatkossa eri tasoisia terveyskeskuksia peruspalvelukeskuksista laajojen palveluiden keskuksiin.

Päijät-Hämeen sote-keskusten palveluille asetettuja tavoitteita:

 • Lakisääteiset peruspalvelut tuotetaan toimintavarmasti voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
 • Helppokäyttöiset digipalvelut ovat käytössä vaiheistetusti 2022 loppuun mennessä.
 • Yhdenmukaiset sote-palvelut koko maakunnassa.
 • Erinomainen asiakaskokemus saavutetaan 95 % käynneistä.

Kärkölän terveyskeskus muuttuu hoitajavetoiseksi perustason sotekeskukseksi. Hoitajat toimivat lääkäreiden kanssa tiiminä ja heillä on lääkäreiden tuki käytössään. Tarkoitus ei ole siirtää lääkäreiden työtä hoitajille, tarkoituksena on, että potilaita hoitaa ihminen hoitamassa ja hoitoonpääsyajat lyhenevät. Asiaan perehtyneet hoitajat voivat hoitaa esim. pitkäaikaissairaiden kontrollikäynnit. Suunhoidonterveyspalvelut pysyvät ennallaan niin kauan kuin yhtymähallituksen nykyinen päätös on voimassa. Palveluverkko muuttuu arviointien myötä.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tiedotteet