Valitse sivu

tiivistelmä päätöksistä

allekirjoitusYmpäristölautakunta esitti kunnanhallitukselle, että osallistutaan Vanajavesikeskuksen suunnittelemaan hankkeeseen, joka koskee Teuronjoen ja Puujoen yläjuoksun kalateitä. Suunnittelukustannuksiin Myllykylän patokohdalle esitetään 5 000 euroa vuodelle 2020.

Riitta Hyytiäinen