Valitse sivu

Nimeksi Keltasiipi

RinkinenPieni sade ja harmaat pilvetkään eivät latistaneet Kärkölän Yhtenäiskoulun uuden koulukokonaisuuden ensimmäisen osan vihkijäisten iloista tunnelmaa perjantaiaamupäivänä 13.9.2019. Pihamaan täyttivät kirkkain värein ja riemukkain mielin varustautuneet 0-4-luokkalaiset opettajineen. Yleisö saikin nauttia reippaasta pupujussin reppujumpasta 2 A ja B luokkien oppilaiden esittäminä sekä kaikkien 0-4-luokkalaisten laulamista lastenlauluista. Juontajina toimivat Kärkölän Yhtenäiskoulun 9. luokan oppilaat Sanni Tahvanainen ja Kasperi Nousjoki.

Koulukokonaisuuden ensimmäisen osan nimen, Keltasiipi, ovat koulun oppilaat ja opettajat päättäneet yhdessä.

Tilaisuuden avasi Kärkölän sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Eero Lepola, joka summasi puheessaan matkan sisäilmaongelmien vaivaaman Vuokkoharjun koulun kiinteistön käytöstä poistosta uuden koulukiinteistön suunnitteluun ja valmistumiseen. Rakentaminen pysyi tiukassa aikataulussa ja oppilaat pääsivät aloittamaan syyslukukauden uusissa, puhtaissa ja opetusta tukevissa tiloissa. Eero Lepola kiitti erityisesti koulun henkilökuntaa, suunnittelu- ja rakentamistoimikunnan puheenjohtaja Riikka Karjalaista ja kunnaninsinööri Pertti Sallilaa heidän merkittävästä panoksestaan ja osaamisestaan projektin onnistuneessa läpiviennissä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos Aija Rinkinen (kuvassa) toi tulleessaan opetus- ja kulttuuriministeriön terveiset ja onnittelut Kärkölälle uusista opetustiloista. Hänen juhlapuheensa keskeisinä teemoina olivat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, hyvinvoinnin edistäminen, välittäminen ja vuorovaikutus. Opetusneuvos totesi alkajaisiksi uuden koulun olevan suuri panostus kunnalta asumiseen ja elämiseen; koulu on merkittävässä osassa yhteiskunnan kehityksessä ja vuorovaikutuksessa. Hän painotti kaikkien lasten oikeutta eheisiin ja johdonmukaisiin oppimisen polkuihin ja niiden merkitystä työelämään vievänä jatkumona. Jatkumon toteutumisessa ovat osallisina kaikki – niin opettajat, vanhemmat, kuntalaiset, sidosryhmät kuin viranomaisetkin. Oppimisympäristöt uudistuvat, nykykoululaiset ovat aktiivisia toimijoita ja vanhemmat ovat entistä enemmän osallisina oppimispoluissa. Opetusneuvos Rinkinen toivoikin kaikkien aikuisten toimivan hyvän vuorovaikutuksen ja yhteistyön esimerkkeinä.

Puheiden ja esitysten päätteeksi oppilaat ja opettajat siirtyivät oppitunneille tanssien letkajenkkaa Järvelän jenkan tahtiin ja vierailla oli mahdollisuus tutustua opetustiloihin ja opetukseen kakkukahvien ohella.