Valitse sivu

omakotitonttien hintaan

taloKärkölän kunta on mukana Lahden seudun kuntien yhteisessä MAL-sopimusvalmistelussa, jossa kunnat sitoutuisivat yhdessä valtion kanssa toteuttamaan kansallisia ilmastotavoitteita, uudistamaan kuntien palveluita digitalisaatiota hyödyntämällä, vahvistamaan sosiaalista kestävyyttä ja osallisuutta sekä parantamaan kaupunkiseudun saavutettavuutta, sisäistä liikennettä ja kestävän aluerakenteen muodostumista yhdessä seudun muiden toimijoiden kanssa.

Kärkölä haluaa toteuttaa vastuullista ympäristöpolitiikkaa ja on jo siirtynyt uusiutuvan energian käyttöön kiinteistöjen lämmityksessä. Uusiutuvan energian osuus on yli 90 % kunnan tarvitsemasta energiasta. Kunta tuottaa myös omaan käyttöön aurinkosähköä ja haluaa edistää vähähiilistä ja modernia puurakentamista sekä kiertotaloutta.

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa kuntia ohjataan huomioimaan ilmastonmuutoksen torjunta myös kaavoituksessa ja rakentamisessa. Hallitusohjelman linjauksen mukaan yhdyskuntarakenteen tulee tukea ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä suosia kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.

Kärkölän kunta on päättänyt alentaa lähimpänä Järvelän kuntakeskusta olevien tonttialueiden, Jaakonsaaren ja Kaijankarin, omakotitonttien maapohjanhintaa 60 %. Näiltä alueilta etäisyys kuntakeskuksen palveluihin, uuteen puukouluun ja lähijuna-asemalle on turvallista pyörätietä pitkin vain hieman yli kilometri. Päätöksellään Kärkölän kunta haluaa tukea yhdyskuntarakenteen sopeutumista ilmastomuutokseen ja kannustaa rakentamaan puutalo kävelymatkan päähän työpaikoista ja palveluista.

Lisätietoa tonteista.

Kysy lisää: Jouni Nieminen, kansliapäällikkö, 044 770 2206, jouni.nieminen(a)karkola.fi tai Ville Partio, tekninen johtaja, 044 770 2226, ville.partio(a)karkola.fi