Valitse sivu

Kärkölän ja Hausjärven yhteishankkeelle

kasvuKeva on myöntänyt Kärkölän ja Hausjärven kuntien ”Työkykyjohtamisen valmennuspolku”-yhteishankkeelle työelämän kehittämisrahaa 25 000 euroa. Hankkeen kokonaissuuruus on 50 000 euroa.

Työelämän kehittämisrahan myöntämisen kriteereinä olivat mm.:

  • yhteensopivuus työelämän kehittämisrahan tavoitteeseen: miten hanke vahvistaa strategista työkykyjohtamista ja työhyvinvointia, ennaltaehkäisee työkyvyttömyysriskiä ja edistää tuloksellisuutta työpaikoilla ja siten myös edistää vaikuttavaa ja innovatiivista kehittämistoimintaa
  • hankkeen sisältö: toteuttamiskelpoisuus, suunnitelmallisuus,seuranta, uutuusarvo ja innovatiivisuus
  • hankkeen vaikuttavuus: arvioidut käytännön hyödyt. Lopputulosten laajempi hyödynnettävyys ja tulosten levittämistoimet

Työkykyjohtamisen valmennuspolku Kärkölän ja Hausjärven kunnissa on esimiehille suunnattu valmennusohjelma, joka vahvistaa esimiesten strategista työkykyjohtamisen keinovalikoimaa arjen työssä. Työkykyjohtamisen valmennuspolku juurtuu toimintatavaksi liittämällä se osaksi esimiesten perehdyttämistä ja työuran aikana tapahtuvaa osaamisen kehittämistoimintaa. Valmennuspolku koostuu keskeisistä työkykyjohtamisen osa-alueista, joiden ympärille rakentuvat koulutus- ja valmennusosiot sekä -teemat. Hankkeen myötä organisaatioon rakentuu vahva työkykyjohtamisen toimintamalli, jonka avulla ennaltaehkäistään työkyvyttömyysriskiä, löydetään tarvittaessa mahdollisuuksia muokattuun työhön, edistetään tuloksellisuutta sujuvan työn kautta sekä vahvistetaan muutosjohtamista.

”Ajatus ja suuntaviivat yhteishankkeelle olivat helposti tunnistettavissa. Niin Kärkölän kuin Hausjärven kuntien työhyvinvointikyselyissä vuodelta 2018, nousivat esille tarpeet esimiestyön vahvistamisesta ja muutoksesta tietyin osa-aluein sekä tarve suunnitelmallisille työkykyjohtamisen toimintamalleille. Samoin kuntien johtoryhmät nostivat esiin tarpeen esimiestyön vahvistamiselle ja selkeiden työkykyjohtamisen toimintamallien kuvaamiselle työhyvinvointikyselyn tuloksia läpikäytäessä. ”

Lisätietoja:
Jouni Nieminen, kansliapäällikkö, Kärkölän kunta, 044 770 2206
Lilli Salomaa, henkilöstöpäällikkö, Hausjärven kunta, 019 758 6583