Valitse sivu

tiivistelmä päätöksistä

  • allekirjoitusHallitus päätti esittää valtuustolle hallituksen nimittämistä uudelleen tasa-arvolain mukaiseksi.
  • Annettiin lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitusasiassa.
  • Vahvistettiin tonttikauppa.
  • Annettiin Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle lausunto ensihoidon kustannusjakoon liittyvään lausuntopyyntöön.
  • Hyväksyttiin talousarvion ja taloussuunnittelun laadintaohje.
  • Päätettiin hakea kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta.

Tiedoksi merkittiin

  • raportti rakennuskannan tarkastuksista
  • saapuneet kirjeet
  • päätöspöytäkirjat
  • pormestarin ajankohtaiskatsaus

Markku Koskinen