Valitse sivu

Etelä-Suomen aluehallintovirastolta

avustusKärkölän kunta on hakenut vuoden 2018 joulukuussa valtionavustusta paikalliseen nuorten työpajatoimintaan AVIn Kohdennetut yleisavustukset nuorten työpajatoimintaan -määrärahoista.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt toiminnalle valtionavustusta 30 000,00 euroa. Päätös perustuu valtionavustuksen hakuilmoituksessa ilmoitettuun avustuksen käyttötarkoitukseen ja käytettävissä olleisiin varoihin. Aluehallintovirasto on avustusta myöntäessään painottanut nuorten työpajatoiminnalle asetettujen valtakunnallisten tavoitteiden saavuttamista ja ottanut huomioon alueelliset ja paikalliset tarpeet sekä hakijan avustustarpeet.

Toiminnan tavoitteena on parantaa laadukkaan valmennuksen avulla nuoren elämänhallintataitoja, edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuuttaan yhteiskunnassa. Toiminnalla vähennetään koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää.

Avustuksen kohdentamisessa on erityisesti painotettu hakemuksia, joissa toteutetaan nuorisolain 2 pykälän tavoitteita nuorilähtöisesti, pitkäjänteisesti ja vaikuttavasti.

Lisätiedot: Jouni Nieminen, jouni.nieminen(a)karkola.fi, 044 770 2206