Valitse sivu

Tiivistelmä päätöksistä

  • allekirjoitusPäätettiin vuoden 2019 kokousajankohdat sekä pöytäkirjojen nähtävänä pito.
  • Määritettiin hyväksyjät käyttösuunnitelma-alueen tositteille.
  • Hyväksyttiin talousarvioon perustuva teknisen käyttösuunnitelma.
  • Hyväksyttiin päällystys- ja valaistusohjelma vuodelle 2019.
  • Päätettiin korottaa ruokapalvelujen hintoja 3%.
  • Hyväksyttiin kaavoituskatsaus vuodelle 2019.

Tiedoksi merkittiin

  • Vireillä olevat työt sekä viranhaltijapäätökset. Otto-oikeutta käytettiin tiivistyskorjauksiin liittyvään päätökseen, jossa kokonaishintaa korotettiin alkuperäisestä päätöksestä enintään 200 000 €:n.

Lausunto

  • Annettiin lausunto liikuntahallin hankesuunnitelmasta ja tilaohjelmasta.

Ville Partio