Valitse sivu

yhteistoimintasopimuksen purkaminen

rakentaminenKaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.06.2018 päättänyt osaltaan purkaa Kärkölän ja Lahden rakennusvalvonnan yhteistoimintasopimuksen rakennusvalvontatehtävien hoitamisesta Kärkölän kunnan alueella. Esitys yhteisestä rakennusvalvonnasta irtautumisesta on tullut Kärkölän kunnalta. Asiasta käytiin neuvottelu 29.3.2018, minkä tuloksena päädyttiin ehdottamaan molempien kuntien valtuustoille yhteistoimintasopimuksen purkamista.

Asiasta on päätetty yhtäpitävin valtuustopäätöksin siten, että Kärkölän kunnan ja Lahden kaupungin yhteistoiminta rakennusvalvonnan osalta päättyy 31.12.2018.

Toiminta loppuvuoden 2018 osalta:

Luvat
Lupahakemuksia otetaan vastaan 31.12.2018 saakka. Marraskuun aikana tulleet luvat pyritään käsittelemään siten, että ne olisivat lainvoimaisia 31.12.2018 mennessä. Joulukuun aikana tulleet hakemukset kirjataan saapuneiksi hakemuksiin. Hakuvaiheeseen jääneet lupahakemukset käsitellään Kärkölän kunnan toimesta. Oikaisuvaatimukset käsittelee Kärkölän ympäristölautakunta

Katselmukset
Katselmuksia pidetään lupaehtojen edellyttämässä laajuudessa 21.12.2018 saakka.

Työjohtajat
Työnjohtajia hyväksytään 14.12.2018 saakka.

Rakennusmittaukset
Lahden rakennusvalvonnan lupapäätöksissä edellyttämät rakennusmittaukset tullaan suorittamaan Lahden kaupungin kunnallistekniikan maastonmittauksen toimesta.

Arkisto
Lahteen kertynyt materiaali siirretään Kärkölää arkistoitaviksi 2019 alussa.

Keskeneräiset hankkeet hoidetaan Kärkölän kunnan viranhaltijoiden toimesta 1.1.2019 alkaen rakennusmittauksia lukuunottamatta.