Valitse sivu

Tiivistelmä päätöksistä

  • allekirjoitusMyönnettiin ympäristölupa kiertotaloustoiminnalle (jätteiden käsittelyä) Graniittirakennus Kallio Oy:lle. Toiminta sijoittuu Lappilaan entisen tiilitehtaan alueelle.
  • Käsiteltiin maa-ainesluvan siirtämistä toiselle luvan haltijalle.
  • Todettiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, että Joentaustan sillan uusimisesta ei ole huomautettavaa.
Riitta Hyytiäinen