Valitse sivu

tiivistelmä päätöksistä

  • allekirjoitusVuokkoharjun koulun materiaalinäytteiden tulokset olivat valmistuneet ja sovittiin kesänä aikana tehtävistä suojaus- ja korjaustoimista. Sovittiin, että pyydetään erillinen rakennusterveysasiantuntijan lausunto sisäilmaolosuhteista.
  • Opintien koulun materiaalinäytteiden tulokset ja radontulokset olivat valmistuneet. Radonin osalta korjaustoimet olivat onnistuneet, eikä lisätutkimuksia radonin osalta tarvita. Päätettiin toteuttaa laaja kuntotutkimus. Sovittiin, että pyydetään erillinen rakennusterveysasiantuntijan lausunto sisäilmaolosuhteista sen jälkeen, kun laajan kuntotutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. Luokkatilan 126 ulkoseinän eristeet korjataan kesän aikana.
  • Henkilökunnalle osoitettu sisäilmakysely on toteutettu ja tulokset julkaistaan henkilökunnan tiedotustilaisuuksien jälkeen.
  • Liikuntasalin oireiluilmoitukset käsiteltiin ja asiaan palataan kuntotutkimuksen jälkeen.
  • Sovittiin, että laaditaan sähköinen haittailmoitus ja ilmoitukset kerätään sähköiseen muotoon.

Pertti Sallila