Valitse sivu

Uudenmaan ELY-keskus

kohteetUudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelman vuosille 2019–2022 on valmistunut. Suunnitelma on laadittu vain sähköisessä muodossa ja se on luettavissa internetosoitteessa www.tienpidonsuunnitelma.fi.

Lue lisää

Sivuston löydät myös ELY-keskuksen internetsivujen kautta: www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenne. Suunnitelma päivitetään vuosittain ja julkaistaan ainoastaan digitaalisessa muodossa suomen- ja ruotsinkielillä. Liitteenä on kaksipuolinen esite tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta.

Kärkölässä on yksi kohde Joentaustantiellä.