Valitse sivu

PHJ tiedottaa

phjPäijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) vastaanotti asumisesta syntyneitä jätteitä vuonna 2017 kaikkiaan noin 98 000 tonnia. Tästä määrästä hyödynnettiin jälleen erinomainen määrä, 95 %. Hyödyntämisaste muodostuu materiaalina kierrätettävän jätteen ja energiahyödyntämiseen ohjatun jätteen osuuksista.

– Toimialueen eri asumisen jätehuollon toimijoiden jätevirrat (mm. paperi ja kartonki) mukaan lukien päästiin viime vuonna 43 % kierrätysasteeseen, mikä on hieman enemmän kuin vuosi takaperin, kertoo Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Tuula Honkanen.

– Meillä on vielä matkaa kierrätystavoitteeseemme, mikä on 50 %. Se on kova tavoite, mutta pyrimme siihen määrätietoisesti mm. kehittämällä meille saapuvan jätteen käsittelyprosessia uudella lajittelulaitoksellamme koko ajan paremmaksi, jatkaa Honkanen.

Jäteperäisen materiaalin kierrätystä teollisuuden uusioraaka-aineeksi halutaan kasvattaa ympäristösyistä, eritoten neitseellisten raaka-aineiden säästämiseksi. Lisätietoja Kujalan jätekeskuksen jätemääristä ja käsittelytoiminnoista on luettavissa juuri julkaistusta vuoden 2017 vuosi- ja ympäristökatsauksesta.

Asiakastyytyväisyys korkealla – jäteasemien lauantaiaukiolot keräävät kiitosta

Päijäthämäläisiä asukkaita palvelee seitsemän jäteasemaa eri puolilla toimialuetta. Jäteasemien aukioloaikoja on asiakkaiden toiveiden mukaisesti lisätty ja ne ovat auki myös lauantaisin ainakin kesäkaudella huhti-lokakuussa. Lauantain aukiolot ovat keränneet asiakkailta kiitosta.

-Jälleen vuonna 2017 asiakkaamme olivat hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun ja asiakastyytyväisyyskyselyssä arvosanaksi saatiinkin 4,35 (asteikolla 1-5). Asiakastyytyväisyyttä selvitetään vuosittain mm. jäteasemilla tehtävillä asiakastyytyväisyyskyselyillä, sanoo Honkanen.

Asiakaskäynnit jäteasemilla ovat kasvaneet tasaiseen tahtiin. Jäteasemilla kävi vuonna 2017 noin 160 000 asiakasta, joista yli puolet kävi Lahden jäteasema Pillerillä.

Jäteasemilla on mahdollisuus lajitella jätteet jopa 34 eri lajiin, vuoden 2017 aikana uutena tuli saniteettiposliini. Posliini pystytään hyödyntämään tiilien valmistuksen raaka-aineena.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja vaihtui

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhtiökokous pidettiin torstaina 26.4. Yhtiökokouksessa hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös, myönnettiin hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus sekä valittiin hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja Jussi Lanu luovutti tehtävänsä uudelle puheenjohtajalle, lahtelaiselle Heikki Moilaselle.

Vuosi 2017 oli yhtiön 24. tilikausi. Yhtiön liikevaihto oli 17 milj. euroa, joka oli 7,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdon kasvu johtui ennen kaikkea ulosmyynnin (myynti energia- ja materiaalihyötykäyttöön) ja palvelumyynnin kasvusta.

Palvelumyyntiä kasvatti Lahden kaupungin lumen- ja maanvastaanottotoiminnan hoitaminen. Uutena liiketoimintana aloitettiin 1.7.2017 kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen urakointi Kärkölässä, Orimattilassa ja Heinolassa. Urakointi pitää sisällään asiakaspalvelun, ajonohjauksen ja laskutuksen. Urakassa jätteiden kuljetus kilpailutetaan ja sen hoitaa kilpailutuksen voittanut yksityinen kuljetusliike.

Jätteen vastaanottotoimintojen liikevaihto oli noin 1 %:n edellisvuotta pienempi. Vastaanottotoimintojen liikevaihdon lasku johtui ennen kaikkea hankintalakiin perustuvasta markkinaehtoisen toiminnan rajasta, jonka johdosta markkinaehtoisten jätteiden vastaanottoa jouduttiin rajoittamaan. Markkinaehtoista toimintaa supistettiin mm. lopettamalla sekalaisen rakennusjätteen vastaanotto ja rajoitettiin yritysperäisen jätteen vastaanottoa toimialueen ulkopuolelta.

Tilikauden tappio oli 330 000 euroa. Valtiolle tilitettiin jäteveroa 0,7 milj. euroa.

Yhtiön osakkaina oli vuonna 2017 10 kuntaa. Lahden kaupunki on yhtiön pääomistaja 58,6 %:n osuudella, joten yhtiö kuuluu Lahden kaupunkikonserniin. Yhtiökokous päätti jakaa omistajakunnille osinkona yhteensä 250 044 euroa eli 933 euroa osakkeelle tuottona sijoitetulle pääomalle.

PHJ:n hallitus 26.4.2018 alkaen

  • Heikki Moilanen, Lahti, hallituksen puheenjohtaja
  • Kristiina Vanhala-Selin, Hollola
  • Sami Kivi, Lahti
  • Eila Vornanen, Asikkala
  • Koskela Markku, Orimattila, jatkaa
  • Nikkanen Arja, Lahti, jatkaa
  • Tähkänen Juha, Heinola, varapuheenjohtaja, jatkaa

Lisätietoja: toimitusjohtaja Tuula Honkanen, puh. 0500 714 686

PHJ:n juuri valmistunut Vuosi- ja ympäristökatsaus 2017 löytyy täältä.

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) on vuonna 1993 perustettu, 10 kunnan omistama osakeyhtiö, joka vastaa omistajakuntiensa yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä. Lakisääteistä toimintaa tuetaan markkinaehtoisella toiminnalla. Yhtiö kuuluu Lahden kaupunkikonserniin. PHJ:n tärkein toimipiste on monipuolinen ja edistyksellinen Kujalan jätekeskus Lahdessa. PHJ:n toimialueella yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste on yli 95 %, mikä on huipputasoa Suomessa ja Euroopassa.