Valitse sivu

Vesi- ja viemäriputkien sijainti on pääosin hyvin tiedossa

vesiKärkölän Vesi käyttää sähköistä Webmap-karttasovellusta vesi- ja viemäriputkien sijaintien tallennukseen. Järjestelmään on tallennettu lähes kaikki alle 15 vuotta vanhat putkilinjat. Kartastoissa olevia puutteita korjataan virheiden ilmetessä. Vanhoista putkilinjoista puutteita esiintyy erityisesti Marttilan vesiosuuskunnan ja Lappilan tiilitehtaan aikaisissa asiakirjoissa. Pienempiä satunnaisia puutteita esiintyy palopostien, viemärikaivojen, tonttisulkujen ja talohaarojen tarkan sijainnin tiedoissa. Paperiset talojohtokortit ja tonttisulut on tallennettu sähköiseen järjestelmään. Muutostilanteissa tai puutteiden ilmetessä uudet tiedot tallennetaan järjestelmään. Kärkölän Vesi uusii putkistoja joka vuosi ja uusimistahdista tekee kunnanvaltuustolle ehdotuksen tekninen lautakunta.

Kiinteistön omistajien ja haltijoiden tulee olla tietoisia tonttisulun sijainnista

Häiriötilanteen sattuessa on tärkeätä, että kiinteistöllä on itsellään tiedossa tonttisulun sijainti. Putkirikon sattuessa voi laajemmat vesivahingot välttää katkaisemalla veden syötön tonttisulun kautta. Tarvittaessa saa lisätietoa kunnalta. Myös erilaiset havaitut mahdolliset vuodot tai epäilyksetkin on hyvä tiedottaa.

Lisätietoa:
Henri Häsä, vesihuoltolaitoksen käyttömestari, Kärkölän vesi Oy
044 770 2293, henri.hasa(a)karkola.fi

Vikailmoitukset, päivystys: 044 770 2201