Valitse sivu

valtuuston päätöksen mukaisesti

opintieYhtenäiskoulun suunnittelu- ja rakentamistoimikunnan työ etenee suunnitellussa aikataulussa. Hankesuunnitelma valmistuu tämän hetkiseen suunnittelutilanteeseen perustuen huhtikuun loppuun mennessä.

Viikolla 12 järjestetään ensimmäinen keskustelutilaisuus henkilöstön kanssa. Tilaisuuteen on kutsuttu erityisesti sivistystoimen ja teknisen toimen henkilöstöä, joiden tehtävät liittyvät esi- ja perusopetuksen palvelujen tuottamiseen. Yhteistyö koko henkilöstön kanssa tarjoaa parhaat edellytykset toimivalle ja käyttäjäystävälliselle lopputulokselle kunnan suurimman investointihankkeen toteutuksessa.

Suunnitelman mukaiset varmennusnäytteet Opintien koulun A-osasta on otettu ma 26.2.2018 ja to 15.3.2018. Tulokset otetuista pyyhintä-, materiaali- ja ilmanäytteistä sekä niiden mahdolliset vaikutukset suunnitteluun käsitellään mahdollisimman pian tulosten valmistuttua.

Toimikunnan työstä ja hankkeen etenemisestä tiedotetaan kunnan verkkosivuilla aktiivisesti koko hankkeen ajan. Kuntalaisille suunnatuista tiedotus- ja keskustelutilaisuuksista tiedotetaan hankesuunnittelun kaikissa vaiheissa.

Kaikki palaute ja kehittämisehdotukset ovat tervetulleita ja ne pyydetään välittämään kunnan verkkosivujen Osallistu ja vaikuta -palautekanavan kautta.

Lisätietoja:

Riikka Karjalainen, toimikunnan puheenjohtaja
045 255 0133, riikka.karjalainen(a)karkola.fi

Pertti Sallila, kunnaninsinööri
044 770 2225, pertti.sallila(a)karkola.fi