Valitse sivu

Vastaa ja vaikuta!

Kutsumme sinut arvioimaan toimintaamme

kyselyTavoitteenamme on koulujen toiminnan jatkuva parantaminen. Siksi on tärkeää saada palautetta, miten sinun mielestäsi olemme onnistuneet tehtävässämme. Palautteen keräämiseksi toteutamme arviointikyselyn yhteistyössä Päijät-Hämeen kuntien kanssa ajanjaksolla 22.1. – 5.2.2018. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa koulujen toiminnan edelleen kehittämiseen.

Arviointikysymykset perustuvat opetuksen kansallisiin laatukriteereihin. Kysely osoitetaan kaikille oppilaiden huoltajille ja se toteutetaan sähköisenä kyselynä.

Kyselyyn vastataan nimettömänä ja luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa voida vastausten perusteella tunnistaa.

Esiopetuksen kyselyyn pääset vastaamaan tästä.

Perusopetuksen kyselyyn pääset vastaamaan tästä.

Kehitämme toimintaamme saadun palautteen perusteella. Palautteen avulla selvitämme myös onko vuoden 2016 vastaavanlaisen kyselyn tuloksista johdetuilla kehittämistoimilla voitu vaikuttaa perusopetuksen laatuun.

Kooste kunnan keskeisistä esiin nousevista kehittämiskohteista julkaistaan huhtikuussa 2018.

Arvokkaasta palautteestasi kiittäen

Petri Käkönen
rehtori-sivistysjohtaja