Valitse sivu

Tutustu selvitysraporttiin

vuokkoharjuKunnanhallituksen asettama Vuokkoharjun saneeraus- /uudisrakentamissuunnittelutoimikunta on saanut valmiiksi ehdotuksensa saneeraamisen ja uudisrakentamisen eri vaihtoehdoista. Toimikunta esitteli työnsä kunnanhallitukselle perjantaina 5.1.2018 ja piti yhdistetyn infotilaisuuden kunnanvaltuutetuille sekä lautakunnille sunnuntaina 7.1.2018.

Toimikunta käsitteli Kärkölän Yhtenäiskoulun tilannetta kokonaisvaltaisesti. Lopullinen selvitysraportti keskittyi kolmeen päävaihtoehtoon, joista vaihtoehdon numero 2 pohjalta on pyydetty lautakunnilta lausuntoja 30.1.2018 mennessä.

  1. Vuokkoharjun saneeraus ja uusien tilojen rakentaminen
  2. Lisärakennus Opintien koulun yhteyteen, vanhojen tilojen saneeraus tarpeen mukaan ja mahdollinen C-osan laajennus
  3. Uusi yhtenäiskoulu

Toimikunnan työn tarkempi kuvaus liitteineen löytyy täältä (koko 3 Mt).

Kärkölän koulukiinteistöjä on tutkittu sisäilmaoireiden johdosta monin eri tavoin. Osa Vuokkoharjun koulukiinteistön tiloista on tutkimusten jälkeen varmistunut käyttökelpoisiksi ja ovat siten käytössä. Valitettavasti Vuokkoharjun pihalla olevissa väistötiloissa on myös esiintynyt oireiluja, joiden alkuperää ei ole vielä saatu täysin selvitettyä. Väistötilojen jatkuvaa tarkastelua ja parannuskorjauksia jatketaan.

Vuokkoharjun väistötiloissa opiskelevat oppilaat sekä henkilökunta pyritään siirtämään uusiin tiloihin nopeutetussa aikataulussa. Vaadittavien kaavamuutosten, erilaisten päätös- ja lupamenettelyiden sekä rakenneratkaisuiden vaikutus aikatauluun on kuitenkin huomioitava.

Jotta kokonaistilannetta voitaisiin tarkastella paremmin, teetettiin Opintien koulusta pitkän aikavälin korjaustarveselvitys. Suurin osa koulusta on aikaisemman remontin jäljiltä hyvässä kunnossa ja täysin käytettävissä pitkälläkin aikavälillä. Rakennetarkasteluissa todettiin, että C-osassa sijaitsevien voimistelusalin ja teknisentyöntilan rakenteita joudutaan tulevaisuudessa korjaamaan oletettua laajemmin. Koko yhtenäiskoulun tarpeisiin soveltuvat ja vaadittavat saneeraustoimet hoidetaan hallitusti ja samalla tilojen laatua parantaen.

Tällä hetkellä käytössä ei ole tiloja, joissa olisi mittauksissa todettu raja-arvoja ylittäviä pitoisuuksia. Oireilua voi esiintyä moninaisista syistä, joten oppilaita, huoltajia ja henkilökuntaa pyydetään ottamaan aina tarvittaessa yhteyttä kouluterveydenhuoltoon. Mahdollisiin ongelmiin pyritään jatkossakin hakemaan ripeästi ratkaisuja.

Lisätietoja:

Saneeraus-/uudisrakentamistoimikunnan pj. Riikka Karjalainen 045 255 0133

Rehtori-sivistysjohtaja Petri Käkönen 044 770 2130

Kunnaninsinööri Pertti Sallila 044 770 2225

Pormestari Markku Koskinen 045 160 4164