Valitse sivu

Teksti: Maija Väkeväinen, Päijät-Hämeen liitto

Päijät-Hämeen maakunta- ja soteuudistuksen muutosjohtajan paikkaan oli 14 hakijaa, joista maakuntahallitus valitsi tehtävään kunnanjohtaja, OTK Seppo Huldénin Kärkölästä.

Valintatyöryhmä haastatteli seuraavat hakijat: Juha Hertsi, Seppo Huldén, Vesa Jouppila, Harri Mattila, Pirjo Vainio, Johanna Viita ja Arja-Tuulikki Wilén.

Muutosjohtajan tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä tehtäväalueeseen, käytännössä osoitettua johtamistaitoa sekä muutos-, projekti- ja prosessiosaamista. Lisäksi eduksi luetaan julkishallinnon osaaminen, kuntasektorin ja/tai valtionhallinnon tuntemus sekä konkreettiset näytöt muutosprosessin johtamisesta.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Karin mukaan valmistelu on tähän mennessä tehty omien virkatöiden ohella ja muutosjohtajan rekrytoinnilla saadaan vahvistusta laadukkaaseen valmisteluun nykyisen osaamisen lisäksi. Huldén tuntee erittäin hyvin paikalliset toimijat ja ihmiset sekä on ollut kiinteästi mukana maakuntauudistuksen valmistelussa. Lisäksi hän osaa luontevasti hyödyntää alueen osaamista.

Puheenjohtaja lisää, että maakuntajohtaja on koordinoinut maakuntauudistusta tähän mennessä oman työnsä ohella kiitettävästi, ja ulkoisella rekrytoinnilla nähtiin mahdollisuus jakaa työtaakkaa. Maakuntajohtaja osallistuu työhön jatkossakin maakuntauudistuksen ohjausryhmän puheenjohtajana.

Lisätietoja:
Mika Kari, maakuntahallituksen pj.
puh. 050 398 5601 mika.kari(a)eduskunta.fi