Valitse sivu

Ratkaisujen selvittäminen etenee

vuokkoharjuKunnanhallitus nimesi kokouksessaan 30.10. toimikunnan, jonka tavoitteena on vuodenvaihteeseen mennessä tehdä ehdotus Vuokkoharjun käyttökelvottomien tilojen korvaamisesta. Toimikunnan työtä ei rajattu ennakkoon, vaan sillä on tehtävänä selvittää kaikki käytettävissä olevat vaihtoehdot ja niiden toteuttamiskelpoisuus kuten uudisrakennus ja sen paikka, saneeraus tai joku muu vaihtoehto.

Toimikunnan puheenjohtaja on kunnanhallituksen jäsen Riikka Karjalainen, varapuheenjohtaja teknisen lautakunnan puheenjohtaja Kimmo Tenhunen sekä jäseninä FCG:n konsultti Juhani Pirinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Eero Lepola, teknisen lautakunnan jäsen Hannele Holma ja rehtori-sivistysjohtaja Petri Käkönen. Esittelijä ja sihteeri on kunnaninsinööri Pertti Sallila. Toimikunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita. Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on hallintosäännön mukaan oikeus osallistua kokouksiin.

Toimikunta kokoontuu ensimmäisen kerran 10.11.
Toimikunnan pöytäkirjat julkaistaan kunnan nettisivuilla.