Valitse sivu

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) vastaanotti asumisesta syntyneitä jätteitä vuonna 2016 kaikkiaan noin 85 000 tonnia. Määrä on edellisvuosien tasolla. Tästä määrästä hyödynnettiin ennätysmäärä, peräti 96 %. Hyödyntämisaste muodostuu materiaalina kierrätettävän jätteen ja energiahyödyntämiseen ohjatun jätteen osuuksista.

Toimialueella kierrätettiin materiaalina viime vuonna kaikkiaan 42 % asumisesta syntyvästä jätteestä. Tässä luvussa ovat mukana toimialueen eri jätehuollon toimijoiden jätevirrat.

Kierrätysmahdollisuuksia parannettu ja lauantain aukioloaikoja lisätty jäteasemilla

Päijäthämäläisiä asukkaita palvelee seitsemän jäteasemaa eri puolilla toimialuetta. Jäteasemien aukioloaikoja on asiakkaiden toiveiden mukaisesti lisätty ja ne ovat auki myös lauantaisin ainakin kesäkaudella huhti-lokakuussa. Jäteasemat vastaanottavat asumisesta syntyvät muut kuin päivittäisjätteet eli esimerkiksi muutto- ja remonttijätteet, vaaralliset jätteet, puutarhajätteet ja huonekalut.

Jäteasemilla asioi viime vuonna yli 140 000 asiakasta ja kävijämäärät ovat kasvussa.

-Kierrätysmahdollisuuksia on lisätty asukkaiden rakennusjätteille, joille on hyödyntämisketju olemassa. Tällaisia ovat esimerkiksi kattohuovat, kipsilevyt, betonit ja tiilet, kertoo asukaspalvelupäällikkö Päivi Rahkonen.

-Kaikilla jäteasemilla voi myös kierrättää käyttökelpoisia kodin tekstiilejä UFF:n konttiin.

-Lahden jäteasema Pillerillä on KierrätysPaikka –keräyspiste ja varastomyymälä, mihin asiakas voi jätettä tuodessaan antaa uudelleenkäyttöön käyttökelpoisia kodin tavaroita, huonekaluja ja remonttitarvikkeita, kertoo Rahkonen.

-Jäteasemilla otetaan kotitalouksilta maksutta vastaan puutarhajätteet, vaaralliset jätteet, sähkölaitteet, puujätteet, kartongit, metallit, pakkauslasit, paperit ja renkaat, luettelee Rahkonen.

Nämäkin kaikki ohjataan hyödynnettäväksi joko materiaalina tai energiantuotantoon.

-Eri jätelajien kierrätystä pyritään jatkuvasti lisäämään sitä myöden, kun niille löydetään hyödyntämismahdollisuuksia, jatkaa Rahkonen.

Lisätietoja juuri valmistuneessa PHJ:n vuoden 2016 vuosi- ja ympäristökatsauksessa.

Yhtiökokous pidettiin 4.4.

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhtiökokous pidettiin tiistaina 4.4.2016 Lahdessa. Yhtiökokouksessa hyväksyttiin vuoden 2016 tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus.

Yhtiön hallituksen jäsenistöön ei vielä käynnissä olevien kuntavaalien johdosta kajottu. Nykyinen hallitus jatkaa kesäkuussa pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen saakka, missä valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Vuosi 2016 oli yhtiön 23. tilikausi. Yhtiön liikevaihto oli 15,7 milj. euroa, joka oli noin 9 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tilikauden voitto oli 562 000 euroa.

Yhtiön osakkaina oli vuonna 2016 10 kuntaa. Lahden kaupunki on yhtiön pääomistaja 58,6 %:n osuudella, joten yhtiö kuuluu Lahden kaupunkikonserniin. Yhtiökokous päätti jakaa omistajakunnille osinkona yhteensä 250 044 euroa tuottona sijoitetulle pääomalle.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä vuonna 2016 oli 7,2 M€. Merkittävin investointi oli mekaanisen lajittelulaitoksen sekä sosiaali- ja konehuoltotilojen rakentaminen.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Tuula Honkanen, puh. 0500 714 686
asukaspalvelupäällikkö Päivi Rahkonen, puh. 0500 980 175


Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) on vuonna 1993 perustettu, 10 kunnan omistama osakeyhtiö, joka vastaa omistajakuntiensa yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä. Lakisääteistä toimintaa tuetaan markkinaehtoisella toiminnalla. Yhtiö kuuluu Lahden kaupunkikonserniin. PHJ:n tärkein toimipiste on monipuolinen ja edistyksellinen Kujalan jätekeskus Lahdessa. PHJ:n toimialueella yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste on yli 90 %, mikä on huipputasoa Suomessa ja Euroopassa.