Valitse sivu

Nuorten liikennekäyttäytyminen on herättänyt huolta Kärkölässä kuluneen kevään aikana. Kärkölä ei ole yksin huolensa kanssa, sillä vuonna 2018 tehdyn ajokorttilain poikkeuslupaa koskevan lakimuutoksen jälkeen huoli nuorista kuljettajista on herännyt maanlaajuisesti.

Mistä on kysymys?

Tilastollisesti nuorten liikennekäyttäytyminen on merkittävästi riskialttiimpaa ja johtaa useammin onnettomuuksiin verrattuna muihin kuljettajiin. Kysymys ei ole siitä, etteivätkö nuoret kuljettajat osaisi ajaa. Ei, kyse on siitä, että nuorten kyky arvioida riskitilanteita on heikompi, nuoret kiinnittävät huomiota vääriin asioihin liikenteessä ja nuoret ovat alttiimpia yllytykselle. Samoin nuoret arvioivat omat ajotaitonsa usein liian korkealle.

Ihmisen aivot kehittyvät 25 ikävuoteen asti. Tunteiden säätely ja oman toiminnan arviointi ovat viimeisten kehittyvien taitojen joukossa. Nuoret kuljettajat häviävät muille nimenomaan riskien hallinnassa, hahmottamisessa, elämänkokemuksen puutteessa ja ennakoinnissa. Nuorten valmiudet tunnistaa riskejä ja arvioida niiden seurauksia ovat vasta kehittymässä.

Erityisesti vaaratilanteita on Kärkölässä aiheuttanut nuorten holtiton kaahailu asutusalueilla sekä koulun ja liikuntahallin rakennustyömaan ympäristössä. Liikennesääntöjen noudattamatta jättäminen ja piittaamattomuus muista tienkäyttäjistä yhdistettynä edellä mainittuihin, paikoitellen sokkeloisiin ja heikolla näkyvyydellä varustettuihin ympäristöihin ovat omiaan aiheuttamaan ennalta arvaamattomia vaaratilanteita myös muille tienkäyttäjille.

Oman vaarallisen lisänsä tähän tuo nuorten alle 30-vuotiaiden keskuudessa lisääntyneet rattijuopumukset, joissa usein myös huumausaineet ovat viime aikoina olleet osallisena. Ajoneuvon kuljettaminen päihteiden vaikutuksen alaisena lisää aina onnettomuusriskiä. Päihtymys heikentää niitä taitoja, jotka eivät ole ennättäneet nuorilla ajokokemuksen myötä automatisoitua, ja vaikuttaa myös arviointikykyyn ja impulssikontrolliin, jotka nuorilla ovat vielä kehittymässä. Päihteiden vaikutusten alaisena voidaan hölmöillä tavoin, johon ei selvin päin ryhdyttäisi. Liikennevahinkoon syyllistynyt rattijuoppo on itse sekä taloudellisessa että henkisessä vastuussa itselleen, matkustajille ja muille ulkopuolisille aiheutuneista vahingoista. Pahimmassa tapauksessa nämä seuraukset kulkevat mukana lopun elämää.

Me kaikki aikuiset voimme vaikuttaa nuoriin kuljettajiin heitä kohdatessamme, mutta myös omalla esimerkillämme. Vanhemmat ovat tässäkin merkittävässä roolissa, koska liikenteen käyttäytymismalleja opitaan vanhemmilta. Kavereilla on myös suuri merkitys nuorille kuljettajille. Ryhmän ulkopuolelle jäämisen pelko on suuri ja vaikuttaa nuorten valintoihin liikenteessä, sekä hyvässä että pahassa. Kaverit voivat omalla käyttäytymisellään edesauttaa nuoren kuljettajan selviytymistä ja ennaltaehkäistä onnettomuuksia. On tärkeää kannustaa kavereita turvalliseen liikennekäyttäytymiseen.

Tehdään yhdessä Kärkölästä turvallisempi paikka meille kaikille! Jokainen voi vaikuttaa omilla valinnoillaan. Nyt me annamme pallon sinulle:

Mitä juuri sinä voit ja haluat tehdä yhteisen turvallisuuden lisäämiseksi?

Yhteistyöterveisin Kärkölän lasten, nuorten ja perheiden palveluverkoston moniammatillinen tiimi