Valitse sivu

Kärkölän kunnanvaltuuston päätös 27.5.2019 § 21

Kärkölän kunnanhallitus on lausunnossaan 12.8.2019 (KAR204/2019) todennut, että kunnanvaltuuston päätös kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnasta on tasa-arvolain vastainen. Lisäksi kunnanhallitus on valmistellut kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä varapuheenjohtajien vaalin uudelleen käsiteltäväksi valtuuston kokouksessa 9.8.2019.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisun (päätösnumero 20/0296/2) mukaan Kärkölän kunnanvaltuuston päätös on ollut lainvastainen. Edelleen hallinto-oikeus toteaa ratkaisussaan, että valtuuston valituksenalainen päätös on kumoutunut Kärkölän kunnanvaltuuston ratkaistua 9.9.2019 (§ 30) asian uudelleen.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.