Valitse sivu

"rikki"Kärkölän kunnan Vuokkoharjun kiinteistöön on jälleen kohdistunut murtoja sekä ilkivallantekoja. Useimmista tapahtumissa mukana olleista henkilöistä on tunnistettavaa valvontakameran video- ja kuvamateriaalia.

Pyydämme asianosaisia sekä asiasta jotain tietäviä olemaan välittömästi yhteydessä Kärkölän kunnan etsivän nuorisotyön palveluohjaaja Sanna Nevalaiseen, 044 770 2173 asioiden selvittämiseksi.

Viimeaikaiset tapahtumat ovat työllistäneet useita henkilöitä kunnan organisaatiossa ja aiheuttaneet taloudellista vahinkoa. Toivomme, että huoltajat ottavat kotona vakavasti puheeksi edellä kuvatun toiminnan seuraukset ja muistuttavat, että lapsi on iästä huolimatta vahingonkorvausvastuussa aiheuttamastaan vahingosta.

Lisätietoja:
Jukka Koponen, kiinteistöpäällikkö, 044 770 2227
Sanna Nevalainen, etsivän nuorisotyön palveluohjaaja, 044 770 2173