Valitse sivu

Tekninen lautakunta on päättänyt 27.02.2024 § 21 asettaa Lappilan Louhivaaran puutarha-asumisen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville ajalle 4.3.-3.4.2024.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on eritelty muun muassa Louhivaaran alueella voimassaolevat kaavat ja alueidenkäyttötavoitteet, jo tehdyt ja tarvittavat lisäselvitykset kaavoitukseen, osalliset ja osallistumismahdollisuudet, kaavaprosessi ja tiedottaminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi kunnan ilmoitustaululle (suunnitelma-asiakirja nähtävillä teknisessä toimistossa osoitteessa Opintie 2), kunnan verkkosivuille ja ilmoituslehteen ajalle 4.3.-3.4.2024. Nähtävilläoloaikana kaavan osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen huomautus suunnitelmasta tekniseen toimistoon (Opintie 2) tai sähköpostitse kirjaamo(a)karkola.fi. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää kommentteja Otakantaa.fi -sivustolla nähtävilläoloaikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin aikana ottaen huomioon saadut muistutukset ja kommentit.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman Otakantaa.fi hanke sivun löydät stä.