Valitse sivu

Päijät-Hämeen ympäristöterveydelle ja kuntaan on ilmoitettu rottahavainnoista muutamalla Kärkölän asuntoalueella. Ympäristöterveys on lähettänyt ko. alueen asukkaille tiedotteen aiheesta.

Rottien esiintyminen asuinympäristössä viittaa siihen, että niille on tarjolla ravintoa ja suojapaikkoja. Rottia kiinnostaa mm. maahan heitetyt tai lintulaudoilta tippuneet ruuat, avokomposteihin viedyt ruokajätteet tai huonokuntoiset jäteastiat. Kunnan teknisen toimen viemärihuoltojen ja -pesujen yhteydessä ei ole tehty rottahavaintoja.

Rotta pystyy elämään hyvin monenlaisissa ympäristöissä. Rottayhteiskunnan esiintyminen voidaan havaita rotan jättämien jälkien, mm. rakennuksien seinustoille ilmestyneiden kaivausjälkien, tai ulosteiden perusteella.

Terveydensuojeluasetuksen mukaan jätteiden keräysastiat on sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa ja etteivät rotat (ja muut haittaeläimet ja linnut) pääse niihin. Rottien torjunnassa on olennaista pitää talousjätteet ja kompostoitavat ruokajätteet rottia estävissä kannellisissa astioissa ja säiliöissä. Lisäksi lintujen talviruokinnassa tulisi huomioida, ettei ruokaa laiteta maahan vaan ainoastaan lintulaudoille.

Pyydämme kuntalaisia tarkistamaan jäteastioiden ja kompostorien rakenteiden kunnon. Pyydämme huomioimaan, että avokomposteihin ei laiteta ruokajätteitä ja lintulaudoilta maahan tippuneet ruuat poistetaan säännöllisesti. Asukkaiden tulee huolehtia oman tontin siisteydestä ja estää rottien pääsy rakennuksiin.

Terveydensuojelulain mukaan kiinteistön haltija on velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin rottien, hiirien ja muiden haittaeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä.

Huolehdi tonttisi siisteydestä, hävitä jyrsijöiden ravintolähteet ja estä niiden pääsy rakennuksiin.

Kuluttajia suositellaan käyttämään ensisijaisesti loukkuja rottien ja hiirien torjuntaan. Kuluttajakäyttöön myytävät jyrsijämyrkyt ovat tarkoitettu lähinnä hiirten torjuntaan.

Kun alueella on tehty rottahavaintoja, olisi alueen asukkaiden yhteistyö ja samanaikaisesti tehty pihojen siivous ja loukutus tehokas tapa rottakannan hävittämiseksi. Jos rottatorjunta ei onnistu kotikonstein, on turvauduttava ammattimaisen tuholaistorjujan apuun. Tuholaistorjuntayritysten yhteystietoja löytyy internetistä.

Lisätietoja www.tukes.fi → jyrsijämyrkyt tai tuholaistorjunta

Päijät-Hämeen ympäristöterveys
Hollolan kunta
Mira Ikonen
044 480 1163
terveysvalvonta(at)hollola.fi
hollola.fi/ymparistoterveys-ja-elainlaakari