Valitse sivu

Kärkölän kunnanhallitus on vahvistanut kokouksessaan 27.5.2024 § 67 Osallistuvan budjetoinnin (OSBU) äänestyksen tulokset ja ohjannut tulosten mukaisesti kehittämiskohteiden toimeenpanon toimialojen valmisteluun seuraavasti:

  • Keskustan alueen siistiminen ja istutusten lisääminen (5 000 €) 
  • Nuorille osallisuutta lisäävää toimintaa esim. retkiä ja tapahtumia (5 000 €) 

Osallistuvan budjetoinnin kehittämiskohteiden toteutuksesta raportoidaan kunnan verkkosivuilla karkola.fi/osbu sekä kunnan sosiaalisen median kanavissa.


Osallistuvan budjetoinnin äänestys toteutetiin 20.4..-19.5.2024 sähköisesti Otakantaa.fi-palvelussa ja paperilomakkeilla Kärkölän kirjastossa.

Määräaikaan mennessä hyväksyttäviä ääniä annettiin sähköisesti 49 kpl Otakantaa.fi -palvelussa ja paperilomakkeella kirjastossa 25 kpl. Yhteensä hyväksyttäjä ääniä annettiin 74 kappaletta.

Äänet jakautuivat seuraavasti:

ÄänetEsitykset äänestystuloksen mukaisessa järjestyksessä
18Keskustan alueen siistiminen ja istutusten lisääminen (5 000 €) 
17Nuorille osallisuutta lisäävää toimintaa esim. retkiä ja tapahtumia (5 000 €) 
10Penkkejä (5 kpl) keskustan alueelle (5 000 €) 
8Aamupuuron tarjoaminen koululaisille kahtena aamuna viikossa (5 000 €) 
7Vuokkoharjun päiväkodin piha-alueen kehittäminen (5 000 €) 
5Ulkoilualueiden kunnostaminen ja kehittäminen (10 000 €) 
4Omena- ja kirsikkapuita keskuspuistoon (5 000 €) 
4Kukonmäen kuntoradan huonojen kohtien parantaminen (10 000 €) 
1Polkupyörän huoltopiste molemmille lähijuna-asemille (5 000 euroa) 
0Huovilan puistoraittien ja penkkien kunnostus (10 000 €)