Valitse sivu

VALOREM Energies Finland suunnittelee kaikkiaan noin 60 MW ja 80-95 hehtaarin alueelle sijoittuvaa aurinkovoimalaa Kärkölään entisen jätevedenpuhdistamon ja sitä ympäröiville alueille. Kunnan omistuksessa olevaa aluetta on hankesuunnittelualueella 29 hehtaaria ja muilta osin aurinkovoimapuistoa suunnitellaan yksityisten maanomistajien maille. Puiston suunniteltu vuosituotanto on reilut 40 GWh, joka vastaa noin 2000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Neuvottelut yksityisten maanomistajien kanssa ovat hyvässä vauhdissa ja vuoden 2024 aikana on tarkoitus saada varmistettua hankealue sekä ELY-keskukselta YVA-tarve. Näitä seuraa alueen pohjatutkimukset sekä luontoselvitykset, jotta suunnittelutyö ja luvitus saadaan vuonna 2025 käyntiin. Tarkoitus on järjestää VALOREMin toimesta myös kiinnostuneille kuntalaisille infotilaisuus asiasta vuoden 2024 loppupuolella.

Kärkölän kunta kokee päästöttömän energian tuotannon tärkeäksi oman kunnan alueella ja tällaiset ilmastoteot mahdollistavat maamme matkan kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Tämän kaltaiset hankkeet ovat toteutuessaan merkittäviä, myös kuntatalouden kannalta.

”Meille tämä on tärkeä hanke Suomessa uusiutuvan energian tuottajana ja olemme iloisia, että saamme olla Kärkölässä kehittämässä aurinkovoimaa. Tavoitteemme on pian olla myös aurinkosähköntuottaja ja hanke sijoittuu eteläiseen Suomeen lähelle sähkönkulutusta ja jossa auringonsäteilyarvot ovat hyvät”, toteaa VALOREM Energies Finland Oy:n maajohtaja Minna Jukola.

Lisätiedot:

Kärkölän kunta, kehityspäällikkö Matti Skyttä, 044 770 2025, matti.skytta@karkola.fi

VALOREM Energies Finland Oy, projektipäällikkö Tommy Öhman, 043 824 5114, tommy.ohman@valorem-energie.com,
projektipäällikkö Jere Kujanpää, 040 626 7607, jere.kujanpaa@valorem-energie.com


Kärkölä on 4100 asukkaan elinvoimainen kunta Päijät-Hämeessä. Kärkölän visiona on olla elinvoimainen ja itsenäinen Kärkölä – meidän kärkikylä. Kunnalliset peruspalvelumme ovat hyvässä kunnossa ja uusi puukoulu sekä liikuntahalli tukevat niin lasten, kuin nuortenkin hyvinvointia.

VALOREM on uusiutuvan energian toimija, joka toimii Euroopan markkinoilla Suomen lisäksi Ranskassa, Ruotsissa, Puolassa ja Kreikassa. Vuonna 1994 perustettu VALOREM on ollut tuulivoima-alan pioneeri, joka toimii nykyisin myös aurinko- ja vesivoiman sekä sähkön varastoinnin ja vedyn tuotannon parissa. VALOREM pystyy vastaamaan uusiutuvan energian hankkeiden koko elinkaaresta aina hankekehityksestä ja rakentamisesta operointiin ja käytöstä poistoon. VALOREMin tavoitteena on toimia valmiiden aurinkovoimalaitosten omistajana ja sähköntuottajana sekä vastata niiden operoinnista koko hankkeen toiminta-ajan. Suomen tytäryhtiön VALOREM Energies Finland Oy:n toiminta on alkanut vuonna 2020, ja nykyään Suomen toimistolla työskentelee noin 15 henkilöä. VALOREMillä on kokonaisuudessaan noin 450 työntekijää. VALOREM Suomen hankekehitysportfolio on n. 1,5GW, josta aurinkovoimaa n. 600MW. Rakennusvaiheessa olevan 313 MW:n Viiatti-tuulivoimahankkeen sähköntuotanto tulee olemaan 1 TWh, eli noin 1,2 % Suomen vuosittaisesta sähkönkulutuksesta.