Valitse sivu

IRONMAN Finland Oy/Juuso Kutvonen on hakenut lupaa Suomen valtion hallinnoiman maantien tilapäiseen sulkemiseen lauantaina 29.6.2024 järjestettävän IRONMAN 70.3 Lahti triathlon -tapahtuman järjestämiseksi. Kilpailu klo 14.30 alkaen.

Tieliikennelain 187 §:n mukaan ELY-keskus voi sulkea maantientien tilapäisesti.

Tapahtumaan osallistuu noin 1000 kilpailijaa. Suuren osallistujamäärän, sekä kilpailijoiden ja muiden tien käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi koko pyöräilyreitin osuus suljetaan sektoreittain kilpailun etenemisen mukaan viranomaisen määräyksestä moottoriajoneuvoliikenteeltä ja/tai ohjataan kiertoreiteille. Pyöräilyosuuden aiheuttamat tiesulut ajoittuvat klo 14.30 ja 21.10 välille ja ovat pisimmillään 6 h 40 min ja lyhyimmillään 2 h 15 min riippuen tiealueesta. Tiesulun aikana tonttiliikenne osittain mahdollista.

Sulkualueella on yli 200 liikenteenohjaajaa ja toimintaa valvoo poliisi. Reitillä on valvottuja ylityskohtia ja kattava kiertotieverkosto. Hälytysajoneuvoilla on pääsy reitille normaalisti.