Valitse sivu

Kärkölän kunnan ympäristölautakunta on päättänyt kokouksessaan 13.3.2024 § 16 aloittaa kunnan rakennusjärjestyksen päivittämisen. Rakennusjärjestyksen päivittämistä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa ajalla 27.3.2024 – 13.5.2024.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä arviointisuunnitelmasta. Mielipiteet tulee osoittaa kunnan ympäristölautakunnalle ja ne voi toimittaa kirjallisesti Kärkölän kunnan kirjaamoon joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo(a)karkola.fi tai paperisena osoitteeseen Opintie 2, 16600 Järvelä.

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Olli Vilén, 044 770 2049, olli.vilen(a)karkola.fi.