Valitse sivu

Heinäkuussa 2023 alkaneet siirtolinjan kaivutyöt ovat loppusuoralla ja paineviemärin arvioidaan valmistuvan maaliskuun lopussa. Tällä hetkellä linjaa kaivetaan Hollolan puolella. Kokonaisuudessaan siirtoviemärilinjasta tulee n. 16 km pitkä. 

Painesiirtoviemärin lisäksi hankkeeseen sisältyy myös uuden laitoksen rakentaminen nykyiselle puhdistamoalueelle. Esikäsittelyrakennuksessa ovat käynnissä jätevedenkäsittelyyn liittyvän laitteiston asennus, putkistojen hitsaukset sekä sähkötyöt. Uuden laitoksen rakentaminen on edennyt suunnitellusti ja rakennustyöt valmistuvat arvion mukaan huhtikuun lopussa.

Koko urakan on suunniteltu valmistuvan kokonaisuudessaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

karkola.fi/siirtoviemari

Putkikaivannon täyttöä
Putkikaivannon täyttöä