Valitse sivu

Kärkölän kunta liittyi Hiilineutraalit kunnat ja maakunnat -verkostoon vuonna 2019. Verkoston jäsenten yhteisenä tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2030. Osana toteutusta Kärkölä on mukana myös Kuntien energiatehokkuussopimuksessa.

Ilmastotyötä edistetään laatimalla ilmastosuunnitelma, jossa tarkennetaan vaikuttavimmat toimenpiteet. Ympäristöministeriö rahoittaa ilmastosuunnitelmien kokoamisen seitsemään Päijät-Hämeen kuntaan: Asikkalaan, Hartolaan, Hollolaan, Iittiin, Kärkölään, Padasjoelle ja Sysmään. Päijät-Hämeen liitto koordinoi ilmastosuunnitelmien tekemistä ja prosessi on osittain yhteinen. Jokaiselle kunnalle tehdään kuitenkin omat suunnitelmansa omine tavoitteineen ja toimenpiteineen.

Ilmastosuunnitelmien laadinnassa kuullaan mahdollisimman laajasti ja erilaisin keinoin kuntien työntekijöitä, päättäjiä, asukkaita ja yritystoiminnan edustajia. Valmiit ilmastosuunnitelmat hyväksytään kuntien valtuustoissa loppuvuodesta 2024. Ilmastosuunnitelmatyö käynnistyi viime syksynä kuntien johtoryhmäkierroksella, henkilöstöille osoitetuilla kyselyillä sekä päättäjille suunnatulla kyselyllä. Jatkossa panostetaan mm. asukasviestintään sekä järjestetään työpajoja ja Päijät-Hämeen ilmastokokous päättäjille toukokuussa 2024.

Kärkölän kunnassa on jo tehty konkreettisia ilmastotoimia. Kunta on esimerkiksi luopunut fossiilisten polttoaineiden käytöstä kiinteistöjen lämmityksessä sekä toteuttanut erilaisia energiatehokkuustoimia. Uusiutuvan energian osuus kunnan käytössä on yli 90 %. Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma sisältää erilaisia toimia kestävän liikkumisen lisäämiseksi.

Ilmastosuunnitelmien etenemistä voit seurata kunnan viestintäkanavissa.

Lisätiedot: Johanna Sallmén, ympäristösihteeri, 044 770 2203, johanna.sallmen(a)karkola.fi