Valitse sivu

Kärkölä on hakenut Päijänne-Leaderiltä rahoitusta Syötävän hyvät kylät – ruokamatkailuhankkeelle. Hankkeen rahoituspäätöstä ei ole vielä varmentunut, mutta kunta on aloittanut valmistelevat toimet hankkeen eteen, oletuksella myönteisestä rahoituspäätöksestä.

Syötävän hyvät kylät – ruokamatkailuhankkeella edistetään paikallisen ruokakulttuurin tunnettuutta sekä matkailua alueella ja se perustuu paikalliseen lähiruokaan sekä yrittäjyyteen. Hankeen on tarkoitus tukea paikallisia tuottajia ja ravinnon tarjoajia sekä houkutella matkailijoita alueelle. Samalla sen on tarkoitus vahvistaa alueen yhteisöä ja taloutta. Hanke pyrkii myös vahvistamaan kyläyhteisöjä, edistämään paikallista kulttuuria ja tarjoamaan kyläläisille mahdollisuuden vaikuttaa oman ympäristönsä kehittämiseen. Hanke tukee tätä kautta myös kyläyhteisöjen elinvoimaisuutta. Hankkeen aikana haluamme kehittää yhdessä uusia toimintatapoja, tuotteita ja tapahtumia, sekä luoda Kärkölään uudenlainen ruokamatkailureitti.

Kärkölän Syötävän hyvät kylät – ruokamatkailuhankkeen tavoitteissa on mainittu kestävän kehityksen periaatteisiin perustuva lähiruokamatkailukonsepti. Hankkeessa keskitytään paikallisuuteen, lähiruokaan ja sesongin mukaisiin raaka-aineisiin. Pyrkimys on vähentää ruokahävikkiä, parantaa resurssitehokkuutta ja näin pienentää hiilijalanjälkeä.

Hankkeen vaikutuksena Kärkölän tunnettuus ruokamatkailukuntana kasvaa, paikallisten toimijoiden osaaminen sekä yhteystyö lisääntyy ja kylien elinvoima vahvistuu. Toiminta kestää vuoden 2025 loppuun ja tulosten on tarkoitus jäädä pysyviksi hyödyntäen alueen matkailua ja kylien elinvoimaa tuleviksi vuosiksi.

Kärkölän kunta tulee olemaan yhteydessä paikallisiin tuottajiin, kyläyhdistyksiin ja yrityksiin, mutta jos kiinnostus heräsi jo nyt, niin meihin voi olla yhteydessä puhelimella tai sähköpostilla.

Lisätietoja: Natalie Kuokkanen, viestintäassistentti, 044 770 2149, natalie.kuokkanen(a)karkola.fi
tai Matti Skyttä, kehityspäällikkö, 044 770 2025, matti.skytta(a)karkola.fi