Valitse sivu

Kunnan hallinnossa toimintavuosi 2023 on ollut työntäyteinen. Kunnanvaltuustolle on valmisteltu 8 kokousta ja 64 pykälää päätöksentekoa varten. Kunnanhallitukselle on valmistelu 18 kokousta ja 253 pykälää, joka tarkoittaa noin 1,2 pykälää jokaisena työpäivänä tai 6 pykälää jokaisen työviikkona. Hallintovalmisteluun liittyy myös viranhaltijapäätösten, lausuntojen, vastineiden, vaikutusten arviointien, suunnitelmien, hakemusten, raporttien sekä muiden viranomaisen asioiden ja asiakirjojen valmisteleminen. Voidaan siis perustellusti todeta, että kunnan hallinnossa on tehty merkittävä työpanos kuntalaisten, sidosryhmien ja henkilöstön palvelujen tuottamiseksi ja tarpeiden toteuttamiseksi.

Kunnanvaltuusto hyväksyi viime viikolla vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja talousarvion, joka on noin 360 000 euroa alijäämäinen. Valtiovarainministeriön viime viikkoina esittämät valtionosuusleikkaukset ovat olleet kunnille raskaita uutisia. Lisäksi Päijät-Hämeen kunnille on jo aiemmin esitetty maksettavaksi hyvinvointialueuudistukseen liittyviä takautuvia palkkaharmonisaation kustannuksia. Taloudellisen tilanteen kokonaisuus huomioiden Kärkölän kunta sai juuri ennen joulua erittäin tervetulleen tiedon harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksesta. Kunta saa hakemukseensa perustuen 210 000 euron korotuksen tämän vuoden valtionosuuksiin. Jokainen kuntalainen saa siis laskennallisesti 50 euron joululahjan.

Talousarvion valmistelun yhteydessä kunnanhallitus päätti käynnistää talouden vakauttamisohjelman valmistelun vuoden 2024 alussa. Talousarviossa vuosikate ei riitä kattamaan suurten investointien myötä kasvanutta noin 1 500 000 euron poistoerää. Lainanhoitokulujen kasvu on ollut ennakoitavissa korkomarkkinoiden kehityksen myötä. Kunnankin toiveena luonnollisesti on, että korkotaso kääntyy jo vuoden 2024 alkupuolella odotettu laskuun, jolloin vakauttamisohjelman tavoitetaso on saavutettavissa vähemmillä sopeuttamispäätöksillä.

Vakauttamisohjelmassa tavoiteltavia kustannussäästöjä on saavutettavissa muun muassa kiinteistö- ja käyttöomaisuuden hallintaa kehittämällä sekä ostopalveluja ja hankintoja tehostamalla. Kehittämishankkeita on kahden viimeksi kuluneen valtuustokauden ajan toteutettu määrätietoisesti valtionavustuksia ja muita rahoituskanavia hyödyntäen. Tätä toimintatapaa jatkamalla ja kehittämällä kunnan itse asettamat kehityspanokset kertaantuvat ja valtuuston asettamat kehitys tavoitteet saadaan toteutettua.

Haluan toivottaa kuntalaisille rauhaisaa joulun aikaa ja kaikkea parasta uuteen vuoteen!

Jouni Nieminen

kansliapäällikkö