Valitse sivu

Toukokuussa käynnistyneet työt ovat edenneet suunnitellusti ja rakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella. Painesiirtoviemärilinjasta on tähän mennessä valmistunut noin 40 % ja Hollolan puolella ovat putkilinjan raivaustyöt meneillään.

Painesiirtoviemärin lisäksi hankkeeseen sisältyy myös uuden laitoksen rakentaminen nykyiselle puhdistamoalueelle. Uuden esikäsittelyrakennuksen sisätyöt ovat käynnissä ja tasausaltaan valutyöt ovat valmistuneet.

Kärkölä-Herrala siirtoviemäri -hanke on n. 16 km pitkä jäteveden painesiirtoviemärilinja Kärkölästä Herralaan. Paineviemärin rakennusvaiheen arvioidaan valmistuvan helmikuussa 2024 ja koko hankkeen arvioitu valmistumisaika on toukokuun lopulla 2024.

karkola.fi/siirtoviemari

Kuva siirtoviemärityömaalta
Uuden laitoksen tasausaltaan valutyöt ovat valmistuneet. (Kuva: Erkkiheikkilä Oy)
Kuva siirtoviemätyömaasta
Painesiirtoviemärilinjasta on tähän mennessä valmistunut noin 40 %. (Kuva: Erkkiheikkilä Oy)
Kuva siirtoviemätyömaasta
Kannot ja kivet raivataan pois viemärilinjalta, jonka jälkeen voidaan aloittaa kaivutyöt myös Hollolan puolella. (Kuva: Erkkiheikkilä Oy)