Valitse sivu

Kärkölässä järjestettiin tiistaina 10.10. Kärkölän kunnan, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ja Päijät-Hämeen liiton yhteinen hyte-iltapäivä. Iltapäivän aikana loimme katsauksen hyvinvointialueen kuulumisiin, Kärkölän hyteä kuvaaviin indikaattoreihin sekä hyte-toiminnan mahdollisuuksiin uudessa kunnassa, unohtamatta yhteistä työskentelyä yhteisten asioiden äärellä yhteistyön syventämiseksi ja kehittämiseksi. Pohdimme yhdessä muun muassa sitä, millaisia vahvuuksia meillä on hyte-työssä ja, miten hyte-työtä tulisi kehittää, jotta se tulisi entistä paremmin osaksi Kärkölän kunnan arkea.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhdyspintatyön asiantuntijayksikön johtaja Minna Veistilä kertoi hyte-lautakunnan toiminnasta ja hyte-neuvotteluista, järjestöyhteistyöstä ja yhdyspintatyöstä sekä ehkäisevästä työstä ja Päijät-Soten uusista tuulista. Veistilä painotti, miten tärkeää on panostaa järjestöyhteistyöhön ja ehkäisevään työhön. Mukana iltapäivässä olivat myös hyvinvointialueen alueellinen hyvinvointikoordinaattori Heli Lehtovaara ja asiantuntijalääkäri Risto Kuronen. Perehdyimme yhdessä Kärkölän hyvinvointia ja terveyttä kuvaaviin indikaattoreihin ja esimerkiksi siihen, miten hyte-kerroin vaikuttaa kuntien rahoituksen valtionosuuden määrään. Kärkölän hyte-kertoimen tulokset olivat oikein positiivisia.

Päijät-Hämeen liiton hyvinvointipäällikkö Saila Juntunen kertoi hyte-työn mahdollisuuksista ja kaikkien toimijoiden yhteistyön tärkeydestä. Toinen tärkeä asia on vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) erityisesti hyte-työssä. Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä päätösesityksissä on erittäin tärkeää arvioida etukäteen, miten päätökset vaikuttavat kuntaan ja kuntalaisiin.

Päädyimme yhdessä osallistujien kanssa siihen, että me kuntana, hyvinvointialueena ja Päijät-Hämeen liitossa teemme todella paljon hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimia, joiden näkyväksi tekemistä haluamme edistää. Meille monet arjen työt ovat nimenomaan tärkeää hyte-työtä, jotka mahdollistavat hyvän arjen edellytykset kaikille kuntalaisille. Vaikka kehitettävääkin on, niin monessa asiassa on jo oikea suunta ja yhteinen tahtotila.

Kiitos kaikille hyte-iltapäivään osallistuneille ja erityisesti hyvinvointialueen ja Päijät-Hämeen liiton asiantuntijoille siitä, että tulitte vieraaksemme Kärkölään. Tapahtuma oli oikein onnistunut katsaus nykyhetkeen, joten jatketaan hyvin sujuvaa yhteistyötä myös tulevaisuudessa!

Lisätietoja: Sanna Nevalainen, hyvinvointikoordinaattori, 044 770 2173, sanna.nevalainen(a)karkola.fi