Valitse sivu

Hei, olen Susanna Närvä! Olen intohimolla ja sydämellä töitä tekevä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen. Vetämäni ryhmämuotoisen toiminnan tavoitteena on voimaantuminen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääntyminen. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa, yhteensä kahdeksan kertaa.

Tapaamisissa käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä ryhmäläisten tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Ohjelmassa voi olla esim. rentoutusharjoituksia, pelejä, luontoretkiä, liikuntaa tai ruoanlaittoa mikäli ne tukevat ryhmäläisten toiminnalle asettamia tavoitteita. Kokoontumispaikkana on kulloiseenkin toimintaan soveltuva yhteisesti sovittu paikka.

Yhteystiedot:

Susanna Närvä
+358 400 959 237
susanna.narva@gmail.com
Facebook: NoStress -valmennus


Kärkölän kunta julkaisee yritysesittelyitä kunnan verkkosivuilla ja some-kanavissa. Voit lähettää yritysesittelysi meille verkkolomakkeen kautta osoitteessa: www.karkola.fi/yritysesittelyt