Valitse sivu

Siirtoviemärin kaivu- ja louhintatyöt alkoivat heinäkuussa ja siirtolinjaa on rakennettu jo n. 1,5 km. Myös pääpumppaamon rakentaminen on alkanut. Pääpumppaamon rakentamiseen liittyvät louhintatyöt on tehty ja perustuksien teko on meneillään.

Kaivutyöt on aloitettu viikolla 28 ja viikolla 29 alkoivat louhintatyöt. Louhintatöiden aiheuttamista mahdollisista vaikutuksista liikenteeseen ilmoitetaan kohdekohtaisesti. Muistathan, että liikkuminen työkoneiden varoalueella on kielletty.

Paineviemärin rakennusvaiheen on arvioitu valmistuvan helmikuussa 2024 ja koko hankkeen arvioitu valmistumisaika on toukokuun lopulla 2024.

Siirtoviemäri-hanke

Siirtoviemärin maaleikkauksia
Siirtoviemärin maaleikkauksia
Siirtoviemärin pääpumppaamon perustukset
Siirtoviemärin pääpumppaamon perustus- ja tukirakenteita