Valitse sivu

Teemme Järvelän alueella jätevesiviemäriverkoston tutkimuksen, jossa selvitämme viemärien kuntoa sekä viemäriin johtuvien vuoto- ja hulevesien alkuperää. Tutkimus tehdään savukoemenetelmällä jossa viemäriverkostoon puhalletaan merkkisavua.

Tutkimusta tehdään aikavälillä 14.8.-18.8.2023. Tutkimusta tehdään arkipäivisin klo 8.00-18.00.  Kiinteistön omistajalla ei ole tarvetta olla läsnä tutkimuksen aikana, koska tutkimuksen tekijöillä ei ole tarvetta tulla kiinteistön sisätiloihin vaan ainoastaan pihalla oleva kaivo käytetään nopeasti auki.

Kuntotutkimus suoritetaan seuraavilla kaduilla: Tuulensuuntie, Markkolantie, Miekkamäentie, Ratsukiventie, Lavamäentie, Liesniementie, Päivisentie, Pihatie, Muuntajantie, Peltotie, Riihitie, Kivisojantie, Raiskanojantie, Suotie, Kulmatie, Väinölänkuja, Vanhatie, Kivisillantie, Teollisuustie, Ruukintie, Palmintie, Talvikkitie, Virkatie, Leinikkitie, Honkatie, Antinpolku, Kielotie, Vierutie, Rinnetie, Vuokkotie, Sammalistontie ja Järveläntie (tutkimusaluekartan osoittama alue).

Katso tutkimusaluekartta.

Tutkimuksen tekee FCG Oy. Yritys toteuttaa sen viemäriverkoston savutuksilla ja tarkistamalla kiinteistön pihalla sijaitsevan viemärikaivon.

Viemärikaivon tutkimiseksi pyydämme, että poistaisitte pihallanne sijaitsevien kaivonkansien päältä mahdolliset ylimääräiset esineet ja että kansi olisi selvästi näkyvissä. Tämä jouduttaisi tutkimusta. Pihamaalla olevat kaivot avataan ja valokuvataan.

Tutkimuksissa käytettävä savu on vaaratonta. Se ei värjää pintoja ja haihtuu muutamassa minuutissa tuulettamalla. Savun ei ole tarkoitus päästä sisätiloihin, mikäli kaikkien lattiakaivojen ja lavuaarien vesilukoissa on vettä eikä lattia viemäreissä/kaivoissa ole vuotoja. Tämä on hyvä varmistaa juoksuttamalla kaikkiin kiinteistön lattiakaivoihin vettä ennen tutkimuksen alkua (14.8.).

Lattiakaivojen tiiveys olisi hyvä tarkastaa muutenkin säännöllisesti, jotta viemärikaasuja ei pääse huoneilmaan. Esimerkiksi varaston tai autotallin kaivon vesilukko saattavaa kuivua vähäisen käytön seurauksena.

Tutkimuksen aikana savua voi näkyvästi purkautua myös rakennusten katoilla viemärin tuuletusputkista ja esim. pihoilla jätevesiviemärin tarkastuskaivojen kansien kautta.

Miksi viemäriverkostoja tutkitaan?

Tutkimuksien tarkoituksena on löytää vuotokohtia kunnallisista jätevesiverkostoista, jotta verkoston saneerausta voidaan tehostaa/optimoida ja turhien vuotovesien määrää pienentää.

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös salaojavedet luetaan kuuluvaksi hulevesiin. Hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty vesihuoltolaissa (17 d § 22.8.2014/681).

Ylimääräiset vuoto- ja hulevedet kuormittavat viemäriverkostoja ja jätevedenpuhdistamoita sekä aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia jäteveden pumppaukseen ja käsittelyyn. Jätevesiviemäriin johdettu alle +8 asteinen vesi aiheuttaa haittaa jätevedenpuhdistamon toiminnalle heikentäen sen puhdistustulosta. Lisäksi suuret hulevesimäärät esimerkiksi kevään sulamiskaudella voivat aiheuttaa puhdistamoilla ohijuoksutusta, jolloin kaikkia jätevesiä ei pystytä hetkellisesti käsittelemään.

Vuotavista jätevesiviemäriemäreistä voi myös suoraan päästä jätevesiä vesistöihin tai pohjavesiin.

Merkittävä osa Suomen jätevedenpuhdistamoille tulevista ylimääräisistä vesistä on peräisin virheellisesti johdetuista hulevesistä ja huonokuntoisista/ikääntyneistä viemäriverkostoista.

Yhteystiedot: (Ensisijainen yhteyshenkilö on projektipäällikkö)

Mika Tissari, FCG Oy, projektipäällikkö/työnjohto, 044 704 6277
Miikka Kippola, Kärkölän Vesi, laitosmestari, 044 770 2019
Emilia Lehikoinen, Kärkölän kunta, tekninen johtaja, 044 770 2056

Julkaistu 31.7.2023