Valitse sivu

Lintuinfluenssaa on todettu laajasti eri puolella Suomea tänä kesänä, ja siksi Ruokavirasto pyrkii estämään taudin leviämistä tartuntavyöhykkeiden avulla. Tartuntavyöhyke kattaa nyt myös koko Päijät-Hämeen alueen. Tartuntavyöhykkeellä siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen pitäminen ulkona on kiellettyä.

Kielto koskee myös luonnonmukaista tuotantoa harjoittavia pitopaikkoja. Poikkeusmahdollisuudet löytyvät Ruokaviraston päätöksestä.

Tartuntavyöhykkeellä toteutettavat toimenpiteet tartunnan leviämisen estämiseksi:

  • Henkilöiden käynnit siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen eläinsuojassa on kielletty muusta kuin välttämättömästä syystä.
  • Siipikarjan tai vankeudessa pidettävien lintujen eläinsuojassa käyvien henkilöiden tulee pukeutua vain kyseisessä eläinsuojassa käytettäviin suojavaatteisiin, vaihtaa jalkineet eläinsuojan sisään- ja uloskäynnin yhteydessä. Lisäksi kädet on pestävä ja desinfioitava eläinsuojaan tullessa. Mikäli käsienpesua ei ole mahdollista suorittaa, on kuitenkin desinfioitava kädet.
  • Lintujen rehut ja kuivikkeet on säilytettävä niin, että luonnonvaraiset linnut eivät pääse niiden kanssa kosketuksiin.

Tartuntavyöhyke lakkautetaan, kun Ruokavirasto arvioi, ettei sille enää ole tarvetta lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi. Ruokavirasto tiedottaa erikseen myös vyöhykkeen lakkauttamisesta.

Mitä tehdä, jos epäilet linnun sairastuneen lintuinfluenssaan?

Jos siipikarjassa tai muissa linnuissa havaitaan lintuinfluenssaan viittaavia oireita, normaalista poikkeavaa kuolleisuutta tai muutoksia tuotannossa, on asiasta ilmoitettava alueen virkaeläinlääkärille. Veden ja rehun kulutuksen tai munantuotannon väheneminen voivat olla merkkejä lintuinfluenssatartunnasta.

Lintuinfluenssavirus leviää herkästi lintujen välillä mutta tarttuu huonosti ihmiseen. Tartunta vaatii tavallisesti läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin. Kuolleisiin lintuihin ei kuitenkaan pidä koskea paljain käsin eikä lemmikkejä päästää niiden lähelle. Luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista tai yksittäisistä kuolleista vesi- ja petolinnuista on hyvä ilmoittaa virka-aikana valvontaeläinlääkärille tai omalle kunnaneläinlääkärille, ja virka-ajan ulkopuolella päivystävälle kunnaneläinlääkärille.

Yksittäisistä kuolleista lokeista tai tiiroista ei tarvitse ilmoittaa valvontaeläinlääkärille. Tällaiset yksittäiset linnut on hyvä hävittää sulkemalla ne kahteen muovipussiin. Lintujen käsittelyssä on hyvä käyttää suojakäsineitä ja hengityssuojainta. Lintu pyritään ottamaan muovipussiin siten, ettei lintu koske pussin ulkopintaan. Pussi suljetaan tiiviisti, ja tämän jälkeen se laitetaan vielä toiseen puhtaaseen pussiin. Omat suojavarusteet laitetaan samaan pussiin, ennen kuin sekin suljetaan tiiviisti. Pussi hävitetään sekajätteeseen. Kädet pestään huolellisesti saippualla ja vedellä.

Lisätietoja:

Ruokaviraston tiedote aiheesta: Ruokavirasto laajentaa lintuinfluenssan tartuntavyöhykettä

Yhteystiedot

Valvontaeläinlääkärit (arkisin klo 9–15): p. 044 480 1184

Päivystävä kunnaneläinlääkäri (arkisin klo 16–8 sekä viikonloppuisin): p. 0600 392 120