Valitse sivu

Lahden seudun jätelautakunnan 1.6.2023 tekemällä päätöksellä kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen maksuihin tulee hinnankorotuksia 1.7.2023 alkaen.

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla korotukset koskevat kuljetusmaksujen osuutta kuljetuskustannusten nousun takia. Kuljetusosuus nousee jätejakeesta, astiankoosta ja kunnasta riippuen 0,51 – 0,87 euroa/tyhjennys. Hinnan korotukset koskevat energia-, seka- ja biojätettä. Jätteiden käsittelymaksuihin ei tule korotuksia.

Korotukset koskevat Heinolan haja-asutusaluetta, Kärkölää ja Orimattilan Artjärveä seka- ja energiajäteastioiden osalta sekä Heinolan ja Orimattilan taajama-alueita biojätteen osalta.

Lue lisää: https://salpakierto.fi/kiinteiston-jatehuolto/jatemaksut/


Salpakierto Oy on 9 kunnan omistama osakeyhtiö, joka huolehtii jätelain mukaisista yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä omistajakuntiensa alueella. Tehtäviin kuuluvat kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden vastaanotto, käsittely, jäteneuvonta, jätehuollon suunnittelu ja kehittäminen sekä jätteenkuljetus kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen osalta. Yhtiö on osa Lahden kaupunkikonsernia.