Valitse sivu

Kärkölän kunnanhallitus on vahvistanut kokouksessaan 8.5.2023 § 103 Osallistuvan budjetoinnin äänestyksen tulokset ja ohjannut tulosten mukaisesti kehittämiskohteiden toimeenpanon toimialojen valmisteluun seuraavalla rahallisella prosenttijaolla:

  • Päiväkodin piha-alueen kehittäminen käyttäjien toiveiden perusteella 60 %
  • Senioritalo Raidan tilojen kehittäminen monipuolisempaan käyttöön näyttely- ja kokoontumistilana 40 %.

Osallistuvan budjetoinnin kehittämiskohteiden toteutuksesta raportoidaan kunnan verkkosivuilla karkola.fi/osbu sekä kunnan sosiaalisen median kanavissa.


Osallistuvan budjetoinnin äänestys toteutetiin 3.-30.4.2023 sähköisesti Otakantaa.fi-palvelussa ja paperilomakkeilla Kärkölän kirjastossa.

Määräaikaan mennessä hyväksyttäviä ääniä annettiin sähköisesti 64 kpl Otakantaa.fi -palvelussa ja paperilomakkeella kirjastossa 17 kpl. Yhteensä hyväksyttäjä ääniä annettiin 81 kappaletta.

Äänet jakautuivat seuraavasti:

ÄänetEsitykset äänestystuloksen mukaisessa järjestyksessä
22Päiväkodin piha-alueen kehittäminen käyttäjien toiveiden perusteella
17Senioritalo Raidan tilojen kehittäminen monipuolisempaan käyttöön näyttely- ja kokoontumistilana
10Uusi laituri ja rantahiekkaa Oriharon uimarannalle
8Hähkäjärven ranta-alueen siistiminen ja penkkien hankinta
7Likolammen laavun kunnostaminen
6Avantouintipaikka Valkjärven uimarannalle
5Lainattavat SUP-laudat Valkjärven uimannalle
3Kukkaistutuksia Kantatie 54 liittymiin ja taajamien liikenteenjakajiin
2Uusia laitteita Kukonmäen kuntopuistoon
1Koirapuiston parantaminen (portin, aidan ja pohjan kunnostaminen)