Valitse sivu

Ruoppauksista ja niitoista ilmoittaminen on muuttunut 15.5.2023. Jatkossa ilmoitus tehdään aluehallinnon asiointipalvelussa.

Sähköinen asiointipalvelu

Ruoppaus- ja niittoilmoitus tehdään jatkossa täysin sähköisesti. Asiointipalvelussa asiakas voi lisätä lomakkeeseen myös kaikki tarvittavat liitteet. Myös ruoppausalan ja läjityspaikan voi merkitä suoraan kartalle. Samalla voi tarkastella mm. kartta-alustalla suojelualueita ja pohjavesialueita. Lomakkeen uudistamisella on pyritty helpottamaan ilmoitusmenettelyä ja kaikki tarvittavat tiedot on mahdollista ilmoittaa kerralla. Järjestelmä vaatii vahvan tunnistautumisen. Tieto vireille tulleesta ilmoituksesta menee järjestelmän kautta ruoppauksen sijaintikunnan kirjaamoon. Arkistointivastuu ilmoituksista ja niihin annetuista vastauksista on ELY-keskuksella.

Asiakkaiden toivotaan käyttävän uutta asiointipalveluita, paperilomakkeet poistuvat käytöstä. Asiakkaat voivat tarvittaessa olla yhteydessä
ympäristöasioiden asiakaspalveluun ja saada sieltä ohjausta. Asiointipalvelun osoite on https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu
0295 020 900

Rantojen kunnostus (vesi.fi)