Valitse sivu

Syksyllä 2022 Hämeen ELY-keskus toteutti kysely Teuron- ja Puujoen vesistön käyttäjille. Kyselyssä selvitettiin vesistöalueen käyttäjien kokemuksia ja näkemyksiä Pääjärven, Teuronjoen ja Puujoen vesistöalueen tilasta ja vedenkorkeuksista.

Kysely Teuron- ja Puujoen vesistön käyttäjille toteutettiin nettikyselynä 13.9–16.10.2022. Vastauksia saatiin yhteensä 165, joista 65 koski Hollolaa, noin 30 Hämeenlinnaa, Hausjärveä ja Kärkölää kutakin, sekä alle kymmenen Janakkalaa ja Riihimäkeä.

Vastaajista vakituisia asukkaita ja vapaa-ajan asukkaita oli kumpiakin noin puolet. Vapaa-ajan kalastukseen ja veneilyyn tai melomiseen vesistöä käytti vastaajista noin 30 prosenttia. Noin 20 prosenttia vastaajista oli vesistöalueen virkistyskäyttäjiä. Osakaskunnan osakkaita, vesialueen omistajia ja maa- ja metsätalousyrittäjiä oli kutakin noin 15 prosenttia. Yli puolilla vastaajista oli kokemusta alueesta yli 30 vuoden ajalta ja vain noin 15 prosentilla alle kymmenen vuoden ajalta.

Vähintään melko tyytyväisiä vesistön nykyiseen tilaan kokonaisuutena oli lähes puolet vastaajista, ja reilu puolet vähintään melko tyytymättömiä. Erittäin tyytymättömiä vastaajista oli 17 prosenttia. Lue lisää