Valitse sivu

IRONMAN Finland Oy / Juuso Kutvonen on hakenut lupaa Suomen valtion hallinnoiman maantien tilapäiseen sulkemiseen lauantaina 1.7.2023 järjestettävän IRONMAN 70.3 Finland Lahti triathlon -tapahtuman järjestämiseksi. Kilpailu alkaa klo 15.00.

Tieliikennelain 187 §:n mukaan ELY-keskus voi sulkea maantientien tilapäisesti.

Tapahtuman vaikutus alueelle on merkittävä̈, sillä 1800 osallistujaa tuovat mukanaan noin 3 huoltajaa ja viipyvät tapahtumapaikkakunnalla 2-3 vuorokautta. Viime vuosina keskimäärin 50 % osallistujista on tullut ulkomailta. Tapahtuman myötä̈ alueelle tulee tuhansia majoitusvuorokausia ja osallistujien alueelle jättämä̈ taloudellinen hyöty on merkittävä̈. Lahden kaupunki on solminut tapahtuman järjestäjän kanssa 4-vuotisen sopimuksen (2023-2026), jonka mukaan kaupunki hakee yhdessä järjestäjän kanssa lausuntoa/lupia ELY-keskukselta ja Poliisilta.

Tapahtuma toteutetaan jo viidettä kertaa samalla reitillä ja sulun vaikutukset ovat jo paremmin tiedossa alueen asukkailla. Tiedottamisessa jatketaan aikaisemmin hyviksi havaituilla menetelmillä. Reitin ollessa suljettuna liikenteeltä, turvataan kuitenkin kaikissa olosuhteissa hälytysajoneuvojen pääsy reitille. Reittiä ja liikennejärjestelyjä on suunniteltu yhteistyössä alueen kuntien ja eri viranomaisten kanssa.

Sulkuaika voi olla haettua lyhempi. Tiesulku tullaan asettamaan alueelle sektoreittain kilpailun etenemisen mukaan. Tieosuus avataan liikenteelle heti, kun se on kilpailun turvallisuus huomioon ottaen mahdollista. Pyöräilyreitin osalta tie suljetaan järjestäjän ajoneuvoja lukuun ottamatta muulta liikenteeltä täysin. Ainoastaan hälytysajoneuvoille turvataan esteetön kulku. Mahdolliset erityistilanteet pyritään järjestämään harkintaa käyttäen (mm. kotisairaanhoito tms.) kuitenkin niin, ettei kilpailun turvallisuus vaarannu. Erityistilanteissa järjestetään huomiovaloilla varustettu saattue turvallisuuden varmistamiseksi.

Ajonopeuksia muutetaan sulkualueiden kynnyksellä. Kiertoteillä käytetään olemassa olevaa nopeusrajoitusta. Tiesulun alueelle jää noin 500 osoitetta, joille ei voida järjestää vaihtoehtoista reittiä tapahtuman ajaksi. Järjestäjä panostaa erityisesti heidän ennakkotiedottamiseensa mm. tiedottamalla erityisjärjestelyistä alueen lehdissä, sekä jakamalla tiedotteita asukkaiden postilaatikoihin. Lisäksi koko alueelle tulee opastetaulut joista selviää suljettu tieosuus ja sulkuaika.

Hälytysajoneuvoliikenteelle järjestetään esteetön kulku alueelle. Tapahtuman ajaksi tieosuuksille tulee saattoautot, joilla pystytään tarvittaessa ohjaamaan pakollisen tonttiliikenteen kiertoreitille pakollisissa ja ennalta arvaamattomissa tilanteissa kuitenkin niin, ettei kilpailun turvallisuus vaarannu. Ennakkotiedottamisella ja tiesulkujen ajoittamisella lauantai-iltaan pyritään siihen, että ihmisten tarve liikkua tieosuudella olisi mahdollisimman vähäinen.