Valitse sivu

Kärkölän Yhtenäiskoulun Kouluravintola Apilassa 30.3.2023 järjestettyyn tilaisuuteen saapui paikan päälle nelisenkymmentä kuntalaista ja noin 20 henkilöä seurasi parhaimmillaan suoraa verkkolähetystä. Kärkölän pormestari Markku Koskinen avasi tilaisuuden toivottamalla kaikki tervetulleiksi ja kertomalla aiheen taustoista.

Projektipäällikkö Saki Salo, Welado Oy, esitteli hankkeen tarkemmin omassa esityksessään. Tilaisuuden päätteeksi käytiin aiheen tiimoilta vilkasta keskustelua hyvässä hengessä ja saatiin vastauksia kysymyksiin. Saki Salon esitykseen voi tutustua alla olevasta linkistä ja tilaisuuden tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan täällä. Pahoittelemme tallenteen heikkoa äänenlaatua.

Hankkeen aikajana:

  • Suunnittelu maalis-toukokuu 2023
  • Välitavoite 1: paineviemäri rakennettu 1.2.2024 mennessä
  • Välitavoite 2: laitosrakentaminen valmis 31.3.2024 mennessä
  • Urakka luovutusaineistoineen valmis 31.5.2024

Nykyiselle puhdistamolle rakennetaan kokonaan uusi, nykyaikainen laitos ja vanha puretaan. Purku aloitetaan, kun häiriötöntä koeajoa on takana kaksi viikkoa. Runkolinjaa rakennetaan Kärkölän ja Herralan välille 16 kilometriä ja noin linjan puoliväliin tulee yksi ns. buusteripumppaamo.

Siirtoviemäri alittaa useita teitä ja junaradan kertaalleen. Pienet tiet voidaan kaivaa auki, suuremmat tiet alitetaan poraamalla. Siirtolinjan rakentaminen laitoksineen ja vuotuisine käyttökustannuksineen on kustannuksiltaan nykyisen puhdistamon kokonaisuudistukseen verrattuna alhaisempi. Nykyisen jätevedenpuhdistamon peruskorjaus olisi lisäksi vaatinut mm. uudet ympäristölupaselvitykset.

Hankkeen sivulta karkola.fi/siirtoviemari löytyvät tarkemmat tiedot sekä yhteyshenkilöt . Hankkeen edistymisestä tiedotetaan hankesivun lisäksi kunnan verkkosivujen uutisissa sekä Facebook ja Instagram tileillä.


Kärkölä-Herrala siirtoviemäri -hanke käynnistyy huhtikuussa 2023. Hankkeeseen liittyvää puuston poistoa tehdään hankealueella pääsiäisen jälkeen ja varsinainen rakentaminen alkaa huhti-toukokuun aikana.

Hankkeen tavoitteena on parantaa Kärkölän kunnan vesihuoltoa ympäristövaikutukset huomioiden. Hankkeessa toteutetaan tarvittava siirtolinja pumppaamoineen sekä muut siihen liittyvät tekniset laitteet. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hankkeen päättyessä Kärkölän jäteveden puhdistamolle tulevat jätevedet siirretään siirtolinjalla Herralaan Lahti Aquan verkostoon.